7 – 8. novembar – STRUČNI SASTANCI O UPOTREBI ANTIBIOTIKA U INFEKCIJI DISAJNIH PUTEVA

0
321

U organizaciji kompanije Alkaloid u Podgorici je 7. novembra odžan stručni sastanak pod nazivom „Empirijska upotreba antibiotika u infekcijama disajnih puteva”. Na ovu temu predavanje je ordžao prof. dr Srđan Pešić, šef katedre za farma­kologiju Medicinskog fakulteta u Nišu, dok je o novim oralnim cefalosporinima treće generacije govorio dipl.ph Sreten Blagojević. Sastanak je bio prilika da se razmijene mišljenja i otvori konstruktivna diskusija. Dan nakon sastanka u Podgorici, pre­davači su 8. novembra na ovu temu govorili i pred zainteresovanim medicinskim radnicima u Nikšiću.