7. jun – OBJAVLJEN REGISTAR LJEKOVA U CRNOJ GORI – 2013

0
574

Agencija za ljekove i medicinska sredstva je u skladu sa svojim nadležnostima – edukacije o ljekovima i davanja informacija od značaja za sprovođenje mjera za racionalno korišćenje ljekova, pripremila i objavila prvi Registar ljekova u Crnoj Gori.

Nacionalni registar ljekova sadrži podatke o ljekovima koji imaju dozvolu za stavljanje lijeka u promet u Crnoj Gori, zaključno sa 31.12.2013. god.

U Registru je dat sažet prikaz indikacija i doziranja ljekova koji imaju dozvolu za lijek, a u posebnim poglavljima su dati podaci o primjeni ljekova u periodu trudnoće i dojenja, interakcijama ljekova, uticaju ljekova na vrijednosti laboratorijskih parametara i druge važne informacije.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Svetlana Raonić, telefon 020-310-280, email: svetlana.raonic@calims.me .