8. oktobar – SASTANAK OD MEĐUNARODNOG ZNAČAJA

0
291

U cilju projektovanja daljih aktivnosti na unapređenju transplantacionog programa u Crnoj Gori, u Podgorici je 8-og oktobra upriličen sastanak međunarodnog karaktera. Skupu Nacionalne komisije za transplantaciju, pored nacionalne koordinatorke prof. dr Marine Ratković, prisustvovali su i prof. dr Frans Delmonika, predsjednik Transplantacionog društva i dr Mirela Bušić, direktorica Regionalnog zdravstvenog centra Jugoistočne Evrope za razvoj transplantacionog programa. Bila je ovo prilika da se podsjeti da je 5. septembra bilo godinu dana od prve urađene transplantacije bubrega u Crnoj Gori sa živog davaoca, te da ih je do sada urađeno 7. U nastavku plodne saradnje, Ministarstvo zdravlja Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravlja Crne Gore pripremili su zaključivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji na području davanja i presađivanja organa^ kojim se omogućava da se državljani Crne Gore mogu upisati na Listu čekanja Republike Hrvatske za presađivanje organa (pri Eurotransplant International Fondation). – Pošto su darivaoci organa i Republike Hrvatske i Crne Gore prema Eurotransplantu , tretirani kao jedinstveni, organi preminulih davaoca državljana Crne Gore – dodjeljuju se u skladu sa pravilima Eurotransplanta lokalnim hrvatskim davaocima organa. Za uzvrat, državljani Crne Gore kojima je potreban organ za produžetak života prijav­ljeni su na listu čekanja Eurotransplanta i imaju ista prava i pri dodjeli organa kao hrvatski državljani. Ukupan broj darivanih organa od umrlih davalaca državljana Crne Gore na godišnjem nivou mora biti u skladu sa brojem organa koji su presađeni državljanima Crne Gore – kaže se u obrazloženju ovog dogovora. U ovom trenutku Crna Gora ima potrebe za transplantacijom oko 30 oboljelih za bubreg, 5 oboljelih za transplantaciju jetre, 2 za srce, navodi se pored ostalog.