9. jun – FARMACEUTSKA KOMPANIJA PHARMA SWISS ORGANIZOVALA SKUP

0
539

Farmaceutska kuća PHARMASWISS uz akreditaciju Komisije za kontinuiranu edukaciju Farmaceutske komore (5 bodova) organizovala je stručni skup u hotelu “Podgorica” 9. Juna sa temom: Izbor NSAIL prema tipu bola, o kojoj je govorila doc. dr Emilija Dubljanin Raspopović, KCS, Medicinski fakultet u Beogradu, kao i temom: Crijevna mikrobiota u zdravlju i bolesti, sa predavačem doc. dr Brigita Smolović, KCCG, Medicinski fakultet u Podgorici.