9. mart – ODRŽANA RADIONICA “BEZBJEDNOST PACIJENTA – INFEKCIJE POVEZANE SA ZDRAVSTVENOM ZAŠTITOM”

0
349

Radionica Bezbjednost pacijenta - Infekcije povezane sa z  zaštitomKontrole infekcija u bolnicama trebalo bi da budu dobro organizovane, a zdravstveni menadžeri da budu direktno uključeni u unutrašnja organizaciona pitanja tih ustanova – ocijenio je rukovodilac Ministarstva zdravlja dr Suad Numanović na otvaranju radionice “Bezbjednost pacijenta – Infekcije povezane sa zdravstvenom zaštitom”.

Prema njegovim riječima, društvo u cjelini, pa tako i crnogorski zdravstveni sistem, nalazi se pred brojnim izazovima.

– O značaju organizovanja radionice sa ovom tematikom nažalost najbolje svjedoče naša nedavna iskustva u Opštoj bolnici Bijelo Polje, ali i iskustva Evrope i procjena da je godišnje 37 hiljada smrti direktno uzrokovano bolničkim infekcijama – kazao je on.

Numanović je objasnio da je cilj radionice da pruži informacije o tome kako osigurati bezbjedno okruženje za pacijenta i provoditi efikasnu prevenciju i kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom zaštitom. Kako je kazao, važno je da programi prevencije infekcija u bolnicama budu funkcionalni.

– Ključ je u dobroj organizaciji kontrole infekcija na nivou bolnice i punoj uključenosti menadžera u pitanja zauzetosti kreveta, osoblja, radnog opterećenja, zapošljavanja dovoljnog broja sestara, dostupnosti materijala i opreme –  precizirao je on.

Numanović je podsjetio da je Ministarstvo zdravlja uložilo napore da u ovoj oblasti obezbijedi nacionalne smjernice za higijenu ruku, sepsu i septički šok, laboratorijsku dijagnostiku u kliničkoj bakteriologiji i značajne dvije smjernice za racionalnu upotrebu antibiotika i antimikrobnu profilaksu u hirurgiji.

U radionici su učestvovali evropski eksperti dr Carl Suetens iz Evropskog Centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), prof. Jasenka Škrlin iz Univerzitetske bolnice Dubrava – Zagreb, prof. Vera Vlahović Palcevski iz Univerzitetske bolnice u Rijeci i asst. prof. Viktorija Tomič iz Univerzitetske klinike Golnik iz Slovenije.