Bol u grudima

0
880

srceAkutno nastali bol u grudnom košu je zbog svojih mogućih posljedica jedno od najhitnijih stanja u medicini uopšte. Angina pektoris sa akutnim infarktom miokarda, disekcija aorte, plućna embolija i pneumothoraks spadaju u stanja koja neposredno ugrožavaju život.

Anamneza nam pomaže u određivanju bola u prsima uz korišćenje i drugih dijagnostičkih sredstava (RTG, ultrazvuk itd). Važno je znati redosljed postupaka koji su potrebni za dijagnostiku i hitno liječenje angine pektoris i infarkta miokarda, i preduzimanje mjera od nivoa laika, jedinica HMP-a i Urgentnog centra.

Bol u grudnom košu je jedan od najčešćih uzroka koji natjeraju pacijenta da se javi ljekaru ili pozove hitnu pomoć. Značajno je napomenuti da je većina uzroka za nastanak bola u grudima banalna i ne ugrožava život, ali zbog drugih stanja koja su ozbiljna, potreban je pažljiv i temeljan pristup.

Jačina bola najčešće nije u srazmjeri sa težinom bolesti. Za diferencijalnu dijagnozu su potrebni: anamneza, fizički pregled, EKG, ultrazvuk grudnih organa, RTG grudnog koša, laboratorijska ispitivanja (serumski enzimi i vrijednosti gasova arterijske krvi, itd.) Vrlo je važno prepoznavanje ishemičnog bola u grudnom košu, jer za kratko vrijeme može da dovede do smrtnog ishoda. Ako je uzrok tog bola AMI, treba odmah dati adekvatne ljekove po protokolu.

Vrste bola u grudnom košu

a) Srčani uzroci

1- Koronarna bolest

–        Stabilna angina pektoris

–        Nestabilna angina pektoris

–        Akutni infarkt miokarda

2-     Perikarditis

3-     Bolest zalistaka

–        Stenoza aorte

–        Subaortna stenoza

–        Prolaps mitralne stenoze (vrlo rijetko praćeno bolom)

b) Bolest krvnih sudova

1)     Disekcija aorte

2)     Plućna embolija

c) Plućni uzroci

1)     Infekcija ili infiltracija pleure

2)     Pneumotoraks

3)     Pneumomedijastinum

4)     Traheobronhitis

d) Mišicno-skeletni uzroci:

1)     upala rebara i hrskavice

2)     bolest cervikalne i torakalne kičme

e) uzroci od strane GIT-a

1)     dijafragmalna hernija sa refluksom u jednjak

2)     spazam jednjaka

3)     pankreatitis

f) drugi uzroci

1)     herpes zoster

2)     tumori zida grudnog kosa (karcinom dojke)

3)     psihogeni.

Bol u grudnom košu je veoma čest zdrastveni problem. Uzroci su: kardiovaskularni, respiratorni, misicnoskeletni, gastrointestinalni i psihogeni.

Prijedlog mjera:

–        posmatranje pacijenta

–        anamneza

–        EKG

–        Vitalne funkcije

Prim. dr Sabahudin Pupović, spec. interne medicine
Zavod za hitnu medicinsku pomoć CG – Jedinica Plav