Dobar san za dobar dan

0
542

Nakon svakodnevnih aktivnosti naše tijelo zahti­jeva zaslužen odmor. Kvalitet samog odmora i sna su jako bitan element u tome. Mnoga istraživanja dovela su do rezultata da pomenuto zavisi velikim dijelom od strukture na kojoj se leži. Smatra se da spavanje na odgovarajućem ležaju daje mogućnost produženja sna za bar 50 minuta.

Kada je kupovina novog kreveta u pitanju, ono što je bitno, pored vizuelnog elementa, jeste i udubnost istog. Postavlja se pitanje koliko ležaj na kojem spavate treba da bude tvrd ili mekan. Ono na osnovu čega se treba voditi, jeste da ležaj treba biti dovoljno tvrd da pruži adekvatnu podršku fiziološkim krivinama kičmenog stuba, tj. adekvatnu potporu vratu, leđima i nogama. Anatomski ležajevi imaju odličnu sposobnost prilagođavanja obliku i težini tijela, održajavajući pravilan položaj, eliminišući mogućnost pojave bolova u predjelu kičme, leđa, zglobova i sl., a time i poboljšavajući kvalitet sna. Ovakav ležaj pruža adekvatnu potporu pršljenovima i ujednačen pritisak, održavajući pravilan položaj svih segmenata našeg tijela, što je jako bitan faktor u prevenciji određenih pomjena na mišićno- koštanom sistemu.

Sama visina kreveta treba biti prilagođena individu­alnim zahtjevima pojedinca i situacije. Za primjer ću uzeti potrebu za visočijim nivoom ležaja kod pacijenata nakon ugradnje endoproteze kuka, gdje se adekvatnom visinom kreveta teži izbjeći nepravilan položaj ugla u koksofemoralnom zglobu (zglobu kuka) prilikom ustajanja pacijenta iz kreveta, odnosno vraćanja u krevet, koji može dovesti do luksacije (iščašenja) proteze.

Udobnost ne znači previše mekan krevet! Ukoliko je ležaj previše mekan, popustiće pod težinom tijela. Posljedica ovog jeste nepravilan položaj koje će tijelo zauzeti prilikom spavanja. Ukoliko prilikom ležanja osjetite da Vam ramena i kukovi tonu, a pri tom podrška izioloških krivina kičme nije adekvatna, onda se vjerovano radi o previše mekanom ležaju. Nedovoljna podrška u slabinskom dijelu kičme (zona blizu tačke graitacije cijelog tijela koja se nalazi u maloj karlici) može biti uzrok pojave razvoja deformiteta kičmenog stuba (posebno u periodu rasta i razvoja), bolova i sl.

Previše tvrdi ležajevi za posljedicu imaju povećanje koncentracije pritiska u predjelu zona glavnijih antro­pometrijskih tačaka tijela i zona gdje je najviša koncen­tracija težine. Posljedica pomenutog jeste pojava neugod­nosti i bola, a djelovi cirkulacije koji bivaju meta pretjeranog pritiska mogu dovesti i do pojave trnjenja mišića. Previše tvrda podloga ne dozvoljava tijelu da se u potpunosti opusti, stoga česta buđenja i promjena položaja dovodi do značajnog smanjenja kvaliteta sna. Ovo je često uzrok umora nakon buđenja.

Ortopedski (anatomski) ležaj bi trebao biti adekvatne čvrstine čime će se zadovoljiti potreba za optimalnom podrškom kičme i drugih djelova tijela, sman­jiti mogućnost pojave deformacija u fazi rasta i razvoja, pojave bolova u karakterističnim zonama i obezbijediti kvalitetan san.

 

Piše: Bojan Kraljević

Spec, primijenjene fizioterapije (BApp, Spec. App)