Feng šui – uticaj žute petice

0
699

U feng šuiju postoji posebna tehnika koja uzima u obzir brojne faktore, vremensku i prostornu dimenziju, uz pomoć kojih se izračunava tok energije. Kako se energija stalno kreće i mijenja, tako se mijenja i uticaj koji ona vrši na prostor u kojem boravite.

Žuta petica – nepovoljan uticaj

Ono na šta je najvažnije obratiti pažnju jeste položaj na kom se nalazi žuta petica. Žuta petica svake godine mijenja svoj položaj, a samim tim i polje na koje vrši svoj negativni uticaj. Sektor koji je pogođen žutom peticom jeste dio kuće koji treba najmanje koristiti u toku godine. Taj dio treba održavati urednim i „mirnim”. Nikako se ne preporučuje spavanje u tom dijelu kuće. Ako je uzglavlje kreveta okrenuto prema ugroženoj strani svijeta, obavezno se mijenja položaj. Zabranjeno je renovirati ili dograđivati dio kuće koji je pogođen ovom negativnošću.

Ove godine žuta petica zauzima sektor jugozapada. Kao takva, može ugroziti emotivne veze, brakove, odnose sa majkom… Ukoliko se ne oslabi njen uticaj, nepovoljno djeluje na ženski dio porodice, majke, žene, starije žene u porodici…

* PORODICA – majka, žena, starija žena * PRAVAC – jugozapad * ELEMENT – zemlja

* BOJA – smeđa, braon, žuta

* ORGANI – stomak, želudac

Lijek za uticaj petice

Da bi se smanjio uticaj žute petice na jugozapadu, potrebno je oslabiti negativnu zemljanu energiju. U taj dio kuće morate unijeti element metala. Klasični kineski lijek predstavljaju metalni zvončići. Međutim, ne morate koris­titi baš njih da bi oslabili ovaj uticaj. Unesite neki predmet koji pripada elementu metala koji će iscrpiti energiju zemlje.

Ove godine ljubav je na duploj probi, jer osim uticaja žute petice 2010. godina je u vladavini znaka Tigra. Ona nosi izuzetno jaku energiju, velike promjene, moć, smjelost koja, iako vrlo dobra za lični razvoj, donekle i finansije, nepovoljna je za emotivne veze.

 

Piše: Maja Pejović, feng šui konsultant