Hajde da pričamo o LASIK-u

0
568

Obrazovanje i saradnja predstavljaju ključne momente u postizanju dobrih rezultata u liječenju

LASIKOperacija Laser in situ Keratomileusis (LASIK) u da- našnje vrijeme predstavlja najpopularniju metodu u korekciji refrakcijskih anomalija oka, kao što su kratkovidost, dalekovidost i astigmatizam. U toku operacije hirurg uz pomoć specijalnog aparata reže tanki gornji sloj rožnjače, pomjera na stranu dobijeni flap i laserom skida unutrašnje slojeve, ispravljajući geometriju očne jabučice. Po završetku procedure flap se vraća na mjesto, lijepi se na površinu oka i taj rez prilično brzo zarasta. Čitava operacija traje od 7 do 10 minuta.

Pitanja koja se tiču operacije LASIK pacijenti ne postavljaju samo specijalistima u klinici Optimal, odnosno svom nadležnom oftalmologu, već i svim medicinskim radnicima u koje imaju povjerenja. Nikada ne smijemo zaboraviti da pacijenti, koji se riješe na LASIK, imaju visoka očekivanja od same operacije, zato je vrlo bitno izdvojiti dovoljno vremena kako bi im objasnili šta je uopšte cilj operacije, njena ograničenja i moguće komplikacije.

Obično u toku razgovora pacijenti dobijaju informaciju o tome da ćemo se potruditi da ih oslobodimo upotrebe naočara ili kontaktnih sočiva koje su oni koristili duži niz godina. Takođe je vrlo važno napomenuti da je u toku same operacije saradnja između pacijenta i doktora od ključnog značaja za sam uspjeh procedure. Pacijent mora sačuvati spokoj i mora pratiti instrukcije, među kojima je glavna da „gleda u zeleno svijetlo“ i da se opusti. Kada pacijent zna šta se dešava u toku operacije, on shvata i njene etape i osjećaje koje ima a  koji ih prate, pa cjelokupni rad u operacionoj sali biva značajno olakšan. Za vrijeme operacije komunikacija između doktora i pacijenta se ponovo javlja ključnim faktorom. Vrlo je bitno objasniti pacijentu da će osjetiti pritisak vakumskog prstena na oku ili da će čuti zujanje keratoma u toku podizanja flapa sa rožnjače, jer to isključuje neočekivane događaje i dovodi do maksimalne saradnje sa pacijenatom, kao i do uspjeha operacije. Za vrijeme predoperativnog razgovora, pacijentima jasno objašnjavam intra i postoperativne komplikacije koje, teoretski, mogu da se jave. Takođe, pacijentima dajemo instrukcije o tome kako da vode računa o očima poslije LASIK intervencije. Obično pacijentima pokazujem 3D slike i video-snimke koji su specijalno napravljeni kako bi se pacijenti informisali o LASIK-u. Ti snimci su objavljeni i na facebook stranici “Laserska korekcija vida u Crnoj Gori – Optimal”. Bilo ko i u bilo koje vri- jeme se može bliže upoznati sa tim informacijama. Nikada ne pokazujem kadrove iz stvarne hirurške procedure niti preporučujem da pacijenti gledaju takve video-snimke na internetu. Umjesto toga insistiram da sve svoje sumnje podijele sa mnom. Naglašavam da ćemo obavezno odgovoriti na sva njihova pitanja dok informacija na internetu i ne mora uvijek biti sasvim tačna. Pacijenti pitanja ne postavljaju samo u toku pregleda u bolnici već i na gore pomenutoj stranici “Laserska korekcija vida u Crnoj Gori – Optimal”, kao i na sajtu http://optimalmed.me.

Pored usmene, pacijent dobija i pismenu informaciju u obliku “saglasnosti za operaciju LASIK”. Informativna saglasnost mora biti maksimalno jasna, dajući pacijentima još i detaljnije informacije od onih koje dobiju prilikom ličnog susreta. Dobra informacija potvrđuje cilj operacije i daje smjernice koje je neophodno pratiti. Takođe još i opisuje sve moguće komplikacije, kao i dalja rješenja kojima se te komplikacije mogu sanirati, ukoliko do njih dođe. Naš kolektiv je zadužen da pruži pacijentima sve neophodne informacije o LASIK-u. Naši saradnici svim pacijentima daju dovoljno vremena kako bi pročitali sve pisane informere, kao i da bi postavili željena pitanja. Članovi našeg kolektiva mogu odgovoriti na većinu postavljenih pitanja zato što su prošli detaljnu obuku i veoma dobro poznaju protokol za LASIK.

Zaključak

Kada su pacijenti dobro informisani o ciljevima i etapama procedure, i tek kada se na sva njihova pitanja pruži jasan odgovor, možemo pristupiti planiranju operacije. Tek kada su strahovi pacijenata potpuno uklonjeni i kada su njihova očekivanja po pitanju efekta operacije pravilno orjentisana, te kada je garantovana intraoperativna i postoperativna saradnja, tek onda imamo najbolje šanse da postignemo rezultate koji su zadovoljavajući za naše pacijente.