Miomi materice – da li je operacija jedina opcija?

0
1851

Intervju: dr Vojislav Miketić, spec. ginekolog

Šta su miomi i koliko utiču na svakodnevni život žene?

Miomi su hormonski osjetljivi, benigni tumori materice, koji se javljaju kod 20-40% žena u reproduktivnom periodu. Ono što jeste problem je što polovina oboljelih žena ima simptome koji značajno narušavaju kvalitet života. Bilo da se radi o krvarenju, infertilitetu ili jednostavno bolu, kada pričamo o tegobama, pacijentkinje zahtjevaju  našu pažnju i adekvatan medicinski pristup kako bi se smetnje uklonile ili minimalizovale.

Većina žena sa umjerenim ili teškim simptomima mioma zahtijeva hirurško liječenje i to kroz miomektomiju ili histerektomiju. Kakva je situacija kod nas?

Hirurške metode jesu najčešći oblik liječenja kako kod nas tako i u razvijenim zemljama. Hirurgija imaja svoje prednosti, ali i ograničenja i komplikacije. Pristup pacijentkinji treba individualizovati, pa tako procijeniti koju od metoda primijeniti – histeroskopsku miomektomiju, laparoskopsku ili klasičnu miomektomiju, a nekada moramo govoriti i o histerektomiji kao najradikalnijem pristupu u liječenju.
Ono što je novost u liječenju mioma su nova saznanja o efikasnosti medikamentoznog liječenja,  koje otvara nove mogućnosti kako za nas tako i za pacijentkinje. Cilj je ne samo riješiti problem, nego ga riješiti na najbezbolniji i najprihvatljiviji način za pacijentkinju. Ulipristal acetat, je selektivni modulator progesteronskih receptora, koji je već par godina indikovan za liječenje umjerenih do teških simptoma mioma.

Kakve su mogućnosti ženama  koje nisu rađale i/ili planiraju da rađaju, i pacijentkinjama koje žele da odlože ili izbjegnu operaciju?

Reproduktivna disfukcija je nažalost jedna od mogućih pratećih simptoma mioma kod žena. Submukozni miomi interferiraju s migracijom spermatozoida, transportom jajne ćelije i otežanom implantacijom embriona zbog fokalne upale endometrijuma i poremećaja vaskularizacije.  Kada govorimo o fertilitetu, uvijek je poželjno imati najpoštedniji pristup pacijentkinji. Upravo tu  medikamentozna terapija ima svoju najprikladniju primjenu. Isto važi za pacijentkinje koje su u perimenopauzi i žele da odlože ili izbjegnu operaciju.  Prema jednom od ispitivanja, upotrebom ulipristal acetata u preoperativnoj pripremi postignuta je vrlo dobra kontrola simptoma mioma, te su ove pacijentkinje i odustale od operacije, a kod kojih je operacija ipak bila potrebna, često se birao poštedniji zahvat od planiranog.

Gdje je sve mjesto medikamentoznoj terapiji mioma?

Ulipristal acetal ima svoje dejstvo bilo da se radi o preoprativnoj pripremi ili dugotrajnoj intermitetnoj terapiji. Jedan tromjesečni ciklus liječenja značajno smanjuje simptome i bolove, te poboljšava kvalitet života. Prema studijama, korišćenje ove medikamentozne terapije u dnevnoj dozi od 5mg postiže kontrolu krvarenja u prosjeku za 5-6 dana, uspješno smanjuje veličinu mioma i njima uzrokovanu bol. Nakon prestanka terapije menstruacija se vraća za 4-5 nedjelja, dok je pozitivan učinak na volumen mioma bio prisutan i do 6 mjeseci nakon terapije. Naravno da intermitentno liječenje maksimizira pozitivne učinke i minimalizuje potencijalne nuspojave terapije, te značajno poboljšava kvalitet života. To podrazumijeva ponavljanje terapijskih ciklusa od po 3 mjeseca sa pauzama od oko 2 mjeseca između ciklusa. Povećanje nivoa hemoglobina vidljiv je već u prva dva ciklusa. Klinička značajna redukcija volumena mioma i amenoreja postignute su u preko 70% žena nakon četvrtog ciklusa terapije.

Kakava su naša iskutsva sa terapijom uliprista acetatom?

Iskustva sa primjenom terapije su jako povoljna s obzirom na kratak vremenski period u kojem naše pacijentkinje primjenjuju istu. Važno je napomenuti da su nuspojave blage i umjerene. Uključuju glavobolju, valunge. Povlače se spontano, a nisu dovele do prekida terapije u studijama.  Naše pacijentkinje često imaju strah od operacije, što je normalno, i traže alternativu. To je ono što im ulipristal acetal nudi, ili odlaganje ili mogućnost naknadnog razmatranja neke poštednije hirurške tehnike za rješavanje njihovog medicinskog problema.

Da li to znači da smo u korak sa svijetskim standardom  kada se radi o terapiji mioma?

Apsolutno! Eminentni svjetski stručnjaci konstantno izlažu svoja iskustva sa medikamentoznom terapijom mioma i nude nam njihova pozitivna iskustva. I divno je da mi možemo da im uzvratimo sa istim komentarima. Naše pacijentkinje zaslužuju jednak tretman i opcije kao i bilo gdje u inostranstvu, i to je ono što im se sada nudi. Medikamentozna terapija sa jedne strane, te minimalno  invazivni tretman sa druge strane. Pristup je indivudalan, zavisi od pacijentkinje,  ali opcije su otvorene. I uvijek krećemo od poštedne varijante.

Da li je uliprista acetat indikovan svim pacijnetkinjama sa miomima uterusa?

Kao sto sam naveo, medikamentozna terapija se primjenjuje kod svih žena sa dijagnozom mioma koje imaju izražene simptome, kod kojih je planiran operativni zahvat i kod kojih se može očekivati poštedniji pristup nakon primijenjene terapije. Dijapazon indikacija je širok, ali opet je, naglašavam, pristup individalan. Da li postoji mjesto medikamentoznoj terapiji u liječenju, svaka pacijentkinja mora da vidi na pregledu sa svojim ginekologom.

Pomenuli ste da hirurgija ima svoje prednosti, ali i ograničenja i moguće komplikacije. U čemu se one prvenstveno ogledaju?

Veliki problem u operativnom zbrinjavanju mioma jeste anemija. Ona dovodi do povećanja postoperativnog morbiditeta, ali i mortaliteta. Zato uvijek trebamo razmatrati rješavanja ove simptomatologije u preoperativnoj pripremi. Već sam pomenuo učinak medikamentozne terapije na povećanje nivoa hemoglobin, i dobro je da imamo ovakvu terapiju koja može da nam pomogne u adekatnoj pripremi pacijentkinje za operaciju.

Koje su prednosti medikamentozne terapije u odnosu na operaciju?

Medikamentozna terapija je prilika da pružimo pacijentkinji šansu za kvalitetan život, ne razmatrajući istog trena radikalne hirurške zahvate. Frapantan je podatak da se u Evropi godišnje obavi oko 230.000 histerektomija, a da su simptomatski miomi vodeći uzrok tih radikalnih zahvata. S druge strane, preko 750.000 žena u svjetu koristilo je uliprista acetat u proteklih 10 godina. Ako nam se pruža prilika da to promijenimo sa ovom medikamentoznom terapijom, naše je da je iskoristimo.

                                                                                                    Verica Pantelić