Kardiohirurzi Kliničkog centra Crne Gore izveli 5.000 operacija na otvorenom srcu

0
1417

Kardiohirurzi Klničkog cenntra Crne Gore od osnivanja Centra za kardiohirurgiju (2003.) do kraja 2019. izveli su 5 hiljada operacija na otvorenom srcu.  Samo prošle godine, urađeno je 356 operacija kardiohirurških operacija, od čega je 27 hitnih, saopšteno je 12. februara novinarima na konferenciji koja je održana u KCCG, na kojoj su predstavljani rezultati Klinike za bolesti srca (KBS).

Navodeći da organizacionu strukturu KBS čine 190 zaposlenih, od kojih 42 ljekara 125 medicinskih sestara i tehničara, direktor KCCG dr Jevto Eraković je rekao da Klinika funkcionišu na veoma profesionalanom nivou.

On je najavio novinarima da ćemo ubuduće dva puta mjesečno prezentovati rezultati svih klinika KCCG-a.

Dr Eraković je sa zadovoljstvo najavio predstavljanje rezultata KBS, jer su, kako je rekao, zaista dobri, što se može vidjeti ako se uporede sa rezultatima, ne samo u region, Jugoistočnoj Evropi već i šire.

On je naglasio da su rezultati KBS veoma dobri, što pokazuje veliko smanjenje listi čekanja za sve operativne i druge dijagnostičke i terapsijske procedure koje se izvode u ovoj organizacionoj jedinici KCCG.

– Kao primjer mogu vam navesti i pozivam vas ovom prilikom da istražite rezultate i drugih kliničkih centara, ne samo u regionu i Jugoistočne Evrope nego i sire, i da vidite da li postoji i jedan klinički centar koji može svojim pacijentima, odnosno, građanima Crne Gore da ponudi koronarografije bez i jednog dana čekanja, istakao je dr Eraković.

– Isto tako ponosni smo zaista na veliko smanjenje listi čekanja na operativne i dijagnostičke procedure koje se izvode u KCCG kao tercijarnoj ustanovi i iskazujem jednu veliku zahvalnost svima sa KBS, njih 190 od čega 42 doktora i 125 medicinskih sestara i tehničara – rekao je dr Eraković, navodeći da na osnovu evolucionih anketa koje sprovodimo sa svim našim pacijentima u KCCG-u, njih oko 6.000 hospitalizovanih imali su samo riječi hvale na rad doktora i kompletnog osoblja KBS-a. On je naveo da su pozitivna iskustva i ambulantnih pacijenata kojih oko 19.000 na godišnjem nivou što se tiče KBS.

Direktor Klinike za bolesti srca, dr Nebojša Bulatović kazao je da na Klinici od 190 zaposlenih, (42 ljekara i 125 medicinskih tehničara) radi šest specijalista iz oblasti kardiohirurgije, četiri kardioanesteziologije, petnaest kardiologa, po jedan internista, interventni radiolog i klinički farmakolog, tri specijalizanta za oblast anestezije i trinaest specijalizanata interne medicine za potrebe KBS.

– Od 2003. godine do kraja prošle godine izvedeno je pet hiljada operacija na otvorenom srcu – istakao je dr Bulatović.

Prateći savremene tokove u posljednjim godinama, uvedene su nove dijagnostičke i terapsijske procedure.

– U oblasti neinvazivne kardiologije u posljednjih nekolika godina implementiran je transezofagealni ultrazvuk srca, zatim, stres eho test, Dobutaminski test, Adenozinski test, Ergospiromerija, Elektrofiziološko ispitivanje, Radiofrekventne ablacije, 3D maping sistem, Kateter ablacija atrijalne fibrilacije sa senzorom (Kontakt Force) Ugradnja Looprekorder,  FFR, IVUS, Perkutane koronarne intervencije upotrebom Rotablatora Perkutane zatvaranje ASD i FOA (okluder), TAVI procedure, operacija urođenih srčanih mana kod odraslih, te MSCT koronarografije. Zahvaljujući navedenom, naša klinika danas pruža kvalitetno i efikasno najsloženije zdravstvene usluge pacijentima po najsavremeniujim standardima i s pravom možemo reći da ne zaostajemo iza renomiranih evropskih zdravstvenih centara – rekao dr Bulatović.

Dr Bulatović je istakao i dobru saradnju sa italijanskom klinikom San Donato iz Milana, tako da se sada i najkomplikovanije i najzahtjevnije operacije na otvorenom srcu rade u KCCG, te nema potrebe za slanjem pacijenata van Crne Gore.

– Njihov vodeći kardiohirurg je konsultant KCCG. On dolazi i operiše sa crnogorskim kardiohirurzima. Dva takava slučaja su operisana uspješno u KCCG-u ove godine, i oba pacijenta se osjećaju odlično – rekao je dr Bulatović.

Dr Bulatović je naveo da su nabavkom savremenog andioganskog aparata, zatim dva ultrazvučna aparata i mašine za vantjelesni krvotok poboljšani uslovi rada i time osigurani bolji rezultati.

– Nabavkom novog andiografskog aparata povećan je broj intervencija iz oblasti kardiologije, neurologije, neohirurgije i vaskularne hirurgije – dodao je dr Bulatović.

U Centru za kardihirurgiju, koji je prilikom formiranja bio projektovan za 300 operacija, godišnje, danas se radi prosječno 350 operacija.

– Prošle godine je izvršeno 356 operacija, od kojih su 27 hitne – kazao je dr Bulatović.

Govoreći o Centru za kardiologiju, rekao je da je prošle godine hospitalizovano 5.752 pacijenta, a ambulantama pregledano njih 18.630.

Dr Bulatović je saopštio i liste čekanja, koje inače mjesečno ažuriramo na sajtu naše ustanove. Istakao je da naša ustanova nema liste čekanja za, npr. kateterizacije, dok su sve ostale liste značajno smanjene, a za sva hitna stanja pacijenti se zbrinjavaju odmah.

On je dodao da se na listi za transplataciju nalazi jedan pacijent, koji je zbrinut, jer ima ugrađenu srčanu pupmu, a njegovo stanje je stabilno.

                                                                            Služba za odnose sa javnošću KCCG