Osnovano Udruženje endoskopskih sestara

0
1077

sestreEndoskopske sestre Crne Gore osnovale su Udruženje i na 21-oj ESGENA konferenciji koja će se održati tokom 25-og Evropskog kongresa gastroenterologa, krajem oktobra u Barceloni, postaće članica ESGENA-e (The European Society of Gastroenterology and Endoscopy Nurses and Associates). Tim povodom predsjenica ESGENA-e Jadranka Brljak, glavna medicinska sestra interne klinike Kliničkog centra Zagreb, održala je predavanje na skupu, koje je organizovalo Udruženje medicinskih sestara, 1. septembra u hotelu Premijer u Podgorici.

U ime Udruženja endoskopskih sestara Crne Gore prisutnima se obratila predsjednica tog Udruženja, Tanja Sošić koja je predstavila ciljeve Udruženja koji se odnose na koordinaciju i organizaciju stručnog rada na polju endoskopske dijagnostike i u okviru toga organizovanje stručnih i naučnih sastanaka, seminara i predavanja, kao i unapređenje stručnog i naučnog rada u endoskopskoj dijagnostici, saradnja sa odgovarajućim fakultetima, stručnim i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, kao i učlanjenje u evropske i svjetske endoskopske organizacije.

Prisutne je pozdravila Nada Rondović, predsjednica nacionalnog Udruženja medicinskih sestara i babica, podsjećajući da je nacionalno udruženje već članica evropske federacije sestara.

– Značajno je što su medicinske sestre učinile napor da se usko stručno organizuju. Ovo je je veliki napredak za kompletno sestrinstvo Crne Gore, a slični koraci se očekuju i od ostalih grana kako bi smo zajedno radili na unapređenju zdravstvene njege sestrinstva. Učlanjenje u Esgenu je od velikog značaja za našu profesiju koju čini oko 3000 medicinskih sestara i tehničara u Crnoj Gori. Potrebno je da svi damo doprinos sestrinskoj praksi i da ta praksa bude bezbjedna za pacijenta, da unaprijedimo zdravstvenu njegu i damo doprinos zdravstvenoj usluzi kako bi pacijent bio i zadovoljan.

Sestra Dragica Dobrović, glavna sestra Kliničkog centra Crne Gore, pozdravljajući prisutne istakla je značajnu i dugogodišnju saradnju sa kolegama iz Hrvatske.

– Radeći na unapređenju naše profesije radimo na poboljšanju zdravstvene zaštite stanovništva Crne Gore – naglasila je Dobrović.

Doc. dr Brigita Smolović, predsjednica udruženja gastroenerologa Crne Gore je poručila da je timski rad ljekara i medicinskih sestara i tehničara nužan u ovoj profesiji. Ističući značaj osnivanja Udruženja endoskopskih sestara Crne Gore iskazala je nadu da će ovo Udruženje postati i dio evropske asocijacije. – Velika je čast biti član evropskih udruženja i nadam se da će ovo Udruženje na 25 kongresu gastroenterologa, koji će se održati u Barseloni krajem oktobra, a ujedno i na 21 kongresu Esgene, postati članica Esgene, rekla je dr Smolović.

Jadranka Brljak, predsjednica Esgene, glavna sestra interne klinike Kliničkog centra Zagreb podsjetila je da je 1996. godine osnovano Udruženje medicinskih sestara i tehničara u Hrvatskoj koje je nakon samo jedne godine postojanja postalo član Esgene.

– Esgena je osnovana 1986. godine. Cilj ovog udruženja je da ima komunikaciju između sestara koje rade u endoskopiji i da rade na istom zajedničkom evropskom nivou. Bitna karakteristika je stimulisati sestre koje rade sestrinska istraživanja u smislu kvalitetne zdravstvene njege. Nudimo edukacijske mogućnosti kroz saradnju sa svim evropskim zemljama i radimo zajedno sa evropskim udruženjem ljekara.

Esgena ima 47 članica, a Crna Gora će biti 28 zemlja koja će postati član ovog Udruženja, s tim da postoje individualne sestre koje su pridruženi članovi. Esgenu čini preko 7800 članova. Osnov Esgene je da započne rad na nacionalnom nivou. Esgena djeluje sa organizacijom ESNO koja sprovodi edukaciju medicinskih sestara. Unutar Esgene postoje nekolike organizacije, a jedna od njih radi izradu vodiča za sve endoskopske zahvate, kako bi smo mi sestre znale koja su sve naša zaduženja, koji je nivo znanja koji moramo usvojiti, koje su naše kompetencije i koji su sve rizici po nas, doktora i pacijenta.

Esgena ima dva trening centra koji su dobili odobrenje za rad od Udruženja doktora Evrope, da su sestre vrsne po svojoj dokumentaciji, u Bazelu, Švajcarska i u Hrvatskoj u kojima možete boravi na edukaciji koja traje minimum nedelju dana, a troškove vam pokriva Esgena ili sponzor.

Predstavljajući mogućnosti usavršavanja medicinskih sestara u evropskim zamljama Brljak je ukazala da u Irskoj i Švedskoj medicinske sestre rade samostalno endoskopije nakon završene edukacije na medicinskom fakultetu u trajanju od jedne godine.

– Da bi se radilo dobro moraju se poštovati sve određene norme koje su usvojene u Evropi – upozorila je Brljak.

  Verica Pantelić