Predstavljamo: Udruženje Diabetes Podgorica

0
1273

nvo diabetes podgoricaDijabetes je hronična nezarazna bolest koja poprima razmjere epidemije. Dijabetes – šećerna bolest je hronično oboljenje koje se ispoljava povišenim nivom šećera u krvi, nastalim zbog defekta u sekreciji insulina ili defekta u njegovom dejstvu.

  • U Svijetu  dijabetes ima oko 420 miliona ljudi i četvrti  je uzrok smrtnosti.
  • Populacijom dijabetes je na trećem mjestu po ukupnom broju stnovnistva:

1. Kina,

2. Indija,

3. Dijabetes,

4. Brazil

  • U Crnoj Gori (prema podacima IJZCG) ima preko 35000 registrovanih osoba sa dijabetesom, sa pretpostavkom da još 20000 ne zna da ima, a živi sa dijabetesom, što je oko 8-10% od ukupnog broja stanovnika.
  • Crna Gora je među pet zemalja u Evropi po broju novooboljelih osoba sa dijabetesom
  • Na svakih 6 sekundi umre jedna osoba od dijabetes komplikacija.
  • Svakih 30 sekundi amputira se jedan eksteremitet kao posledica dijabetes komplikacija.
  • Svakih 5 sekundi dijagnostifikuje se jedna nova osoba sa dijabetesom.
  • Do 2025. godine dijabetes će imati pola milijarde osoba, tj. svaki 12-i čovjek ili čitava evropska populacija!

Mladi oboljeli od dijabetesa  sa ciljem podizanja svijesti o dijebetesu i problemima sa kojima se suočavaju oboljeli od dijebetesa  u Podgorici, oktobra 2013. godine formiraju neprofitabilanu organizacija NVO “Diabetes Podgorica”. Organizacija je član Saveza dijabetičarskih društava i udruženja Crne Gore. Ova organizacija za cilj ima: podršku osobama sa zdravstvenim problemima nastalim kao posljedica Diabetes melitusa, tj. šećerne bolesti, edukaciju djece i odraslih oboljelih od ove bolesti, podršku roditeljima čija djeca boluju od šećerne bolesti, edukaciju medicinskog osoblja organizovanjem tribina, predavanja i drugih javnih manifestacija kao i promociju zdravih stilova života.

Članovi udruženja svakodnevno proširuju svoja znanja na temu dijabetesa, razmjenjujući  iskustava sa osobama sa dijabetesom iz okruzenja, posjećujući kampove u zemlji i regioni, prisustvujući raznim predavanjima ljekara specijalista, obilazeći seminare i festivale na ovu temu.

NVO “Diabetes Podgorica”  vrši podršku licima sa dijabetesom i ulaže napore u borbi za bolje medicinske uslove. Tako je danas na snazi izmijenjen Pravilnik o korišćenju trakica za mjerenje nivoa šećera u krvi i za lica starija od osamnaest godina, što  prethodnih godina nije bio slučaj. Takođe, isti Pravlink propisuje da lica do 26-e godine, pod određenim uslovima, mogu steći pravo na koriščenje insulinske pumpe.  U organizaciji se nadaju da, kada se steknu uslovi, pravo na pumpu će imati i osobe starije od ove dobi. Kako bi se najmlađima sa ovim stanjem smanjio broj uboda za mjerenje nivoa šećera u krvi i omogućilo kvalitetno praćenje i regulacija, jedan od ciljeva je uvođenje senzora za kontinuirano mjerenje nivoa glukoze.

U prethodnim godinama Udruženje “Diabetes Podgorica” obilježava Svjetski dan dijabetesa, 14. novembar nizom različitih akcija, kao što su: akcije besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi, organizovanje tribina i predavanja o dijabetes stanju, ali i o komplikacijama do kojih ovo stane dovodi. Članovi ove organizacije, zajedno sa ljudima iz javnog sektora učestvuju u raznim sportskim manifestacijama, sa ciljem uključivanja i podizanja svijesti. Učestvovanjem na različitim kampovima, u Baru, Gamzigradu, Zagrebu, proširuju svoje kontakte i iskustva o dijabetološkom stanju, koja im pomažu u boljoj motovaciji, regulaciji i kontrolisanju svog stanja. Zajedno sa drugim Udruženjima iz Crne Gore i osobljem KBC-a, i sami su organizovali niz edukativnih radionica.

Ovi mladi ljudi kontaktom sa medijima, lokaknom samoupravom i državnim institucijama unapređuju stav onih koji donose odluke prema problemu dijabetesa i borbe za bolji položaj osoba sa dijabetesom. Značajna i zapažena su njihova učešća na raznim festivalima zdravlja, medicine, sporta i zdravih stilova života.

Kako navode iz Udruženja, i za 2018. godinu imaju niz planova i projekata, koje uključuju akcije mjerenja nivoa šećera u krvi, sportske aktivnosti, edukaciju o terapiji i ishrani, promociju zdravih stilova života.

Jedan od njihovih ciljeva je da pokažu da osobe sa dijabetesom mogu učestvovati u svim aktivnostima potpuno ravrnoprano kao i ostali, a da pri tom postižu najbolje rezultate. Sa zadovoljstvom pozivaju sve zainteresovane da im se priključe i na taj način doprinesu jačanju svijesti o Dijabetes melitusu. Možete ih kontakirati na: diabetespodgorica @gmail.com ili na fb: Diabetes Montenegro.

                                                                                     Ivan Milašević

                                                                                  Predsjednik  NVO Diabetes Podgorica