Procedure medicinske sestre – DEKUBITUS

0
904

Ulceracija koje nastaju usljed pritiska poznata je kao dekubitus. Dekubitus nastaje kada pritisak sa velikom snagom u kratkom periodu ili manjom snagom tokom dužeg perioda dovodi do pogoršanja cirkulacije, lišavajući tkiva kiseonika i drugih hranjivih materija neophodnih za održavanje života. Ovaj proces oštećuje kožu i strukture ispod nje. Neliječene ishemijske lezije koje nastaju mogu izazvati teške infekcije.

Većina ulceracija koje nastaju usljed pritiska javljaju se iznad koštanih ispupčenja, gdje se trenje i sila istezanja udružuju sa pritiskom i tako oštećuju kožu i tkiva ispod nje. Trajni pritisak na koštana ispupčenja prekida protok krvi kroz kapilare, stvarajući nekrozu tkiva. Uobičajna mjesta su: krsna kost, trtična kost, grebeni sjedalne kosti i veliki trohanteri (koštana izbočenja), zatim  koža iznad kičmenih pršljenova, lopatica, laktova, koljena i peta, kod pacijenata koji su vezani za postelju i onih koji su relativno nepokretni.

Idealno, prevencija je ključ za sprečavanje ulceracija i opsežnih terapija. Preventivne mjere uključuju održavanje odgovarajuće ishrane i pokretljivosti da bi se otklonio pritisak i pomogla cirkulacija (Braden skala).

Uspješno liječenje ulceracija koje su nastale zbog pritiska obuhvata eliminaciju pritiska, ponovno uspostavljanje cirkulacije, uvođenje adekvatne ishrane i ako je moguće otklanjanje ili zbrinjavanje poremećaja koji su povezani sa njim.

Prevencija dekubitusa (Izvođenje procedure)

– Okrenite pacijenta i promijenite mu položaj svakih 1 do 2 sata, osim ako nije kontraindikovano. Za pacijenta koji se ne može okretati po planiranom rasporedu, koristite uređaje za smanjenje pritiska, kao što su naduvani dušeci obloženi slojem gela ili pjene do 10 cm. Upumpavanje vazduha u krevet može da smanji prekomjerni pritisak i pomogne isparavanje suvišne vlage. Ako je pogodno, sprovodite aktivne i pasivne vježbe određenog stepena da smanjite pritisak na površinu i poboljšate cirkulaciju. Da biste ušteđeli vrijeme, kombinujte ove vježbe sa kupanjem, ako je izvodljivo.

– Kada okrećete pacijenta, pogodnije je da ga podižete nego da ga vučete da klizi jer klizanje povećava trenje i istezanje. Koristite čaršav za okretanje i pomoć saradnika ako je neophodno.

– Koristite jastuke da postavite pacijenta u željeni položaj i povećate mu udobnost. Uvjerite se da ste uklonili nabore čaršava koji bi mogli da povećavaju pritisak i izazovu nelagodnost.

– Istaknite raspored okretanja kraj kreveta pacijenta. Prilagodite promjene položaja njegovom stanju. Objasnite i njemu i njegovoj porodici važnost redovne promjene položaja i podstaknite ih da učestvuju u tretmanu i prevenciji nastanka dekubitusa. Dajte im da korektno promijene položaj pacijenta, poslije vaše demonstracije kako se pravilno izvodi procedura.

– Izbjegavajte postavljanje pacijenta direktno na njegov trohanter. Umjesto toga, postavite ga na bok, pod uglom od oko 30 stepeni.

– Osim na kratko, izbjegavajte podizanje uzglavlja više od 30 stepeni da biste spriječili  pritisak istezanja.

– Naučite pacijenta vezanog za stolicu ili invalidska kolica da premješta svoju težinu svakih 15 minuta jer se na taj način poboljšava protok krvi ka tkivima koja trpe pritisak. Pokažite pacijentu sa paraplegijom kako da premjesti svoju težinu podizanjem na rukama u invalidskim kolicima. Ako je pacijentu potrebna vaša pomoć, sjedite pored njega i pomozite mu da premjesti svoju težinu na jednu stranu glutealne regije u trajanju od 60 sekundi, zatim ponovite postupak na drugoj strani. Obezbijedite ga jastucima za smanjenje pritiska na odgovarajući način. Ipak, izbjegavajte postavljanje pacijenta na gumeni ili plastični jastuk, koji može povećati pritisak na osjetljive tačke.

– Podesite ili postavite pomagala, gipseve ili udlage da obezbijedite da stoje kako treba i na taj način izbjegnete povećani pritisak i remećenje cirkulacije.

– Recite pacijentu da izbjegava grijanje lampama i grube sapune jer oni suše kožu. Nanošenje losiona nakon kupanja pomoći će održavanje vlažnosti njegove kože. Takođe mu objasnite da izbjegava energičnu masažu jer ona može da ošteti kapilare.

– Ako stanje pacijenta dozvoljava, preporučite dijetu koja uključuje dovoljno kalorija, proteina i vitamina. Dijetetska terapija podrazumijeva konsultaciju nutricioniste, dodatke u hrani, enteralnu ishranu ili totalnu parenteralnu ishranu.

– Ako se pojavi dijareja ili ako je pacijent inkontinentan, očistite i osušite zaprljanu kožu. Zatim nanesite vlažnu zaštitnu kremu da biste spiječili maceraciju kože.

– Izbjegavajte da koristite zaštitnike za laktove i pete koji su učvršćeni pojedinačnim uskim kaiševima. Kaiš može oštetiti nerve i krvne sudove u zahvaćenoj ruci ili nozi.

– Izbjegavajte korišćenje vještačke kože. Ona ne smanjuje pritisak i može da stvori lažan osjećaj sigurnosti.

– Uvjerite se da su pacijent, članovi porodice i njegovatelji naučili mjere prevencije za nastajanje dekubitusa i principe liječenja, tako da razumiju važnost njege, mogućnosti koje su na raspolaganju, obrazloženja za postupke i svoju ličnu ulogu u izboru ciljeva i oblikovanju plana njege.