Ravna stopala (pedes plana)

ravna stopalaRavno stopalo (pedes plana) je termin koji se koristi da bi se opisalo stanje stopala kod kojeg je longitudinalni (uzdužni) svod spušten ili ga nema.

Mogu biti: kongenitalna i stečena.

Kongenitalna se dijele na:

– rigidna (talus vertikalis i tarzalna koalicija)

– fleksibilna (kalkaneovalgus, kontraktura m. triceps surae i hipoplazija suspentakulum tali).

Stečena mogu biti: – u sklopu hiperelastičnosti

– familijarna

– u sklopu sindroma (Ehles- Danlos, Marfan, Down)

– kod mišićne slabosti i kontraktura mišića

– artritična ravna stopala

Djeca do treće godine života imaju masno jastuče pa se stiče utisak da su im ravna stopala.

Svodovi stopala se formiraju od prohodavanja narednih sedam godine a po nekim autorima i do desete godine, što znači da se dijagnoza ravnih stopala postavlja u uzrastu od osam,  odnosno deset godina.

U svakodnevnoj praksi su najčešća fleksibilna ravna stopala koja se klasifikuju u 3 stepena:

I stepen: pri opterećenju tj. pri osloncu longitudinalni (uzdužni) svod je spušten a bez oslonca longotudinalni svod je prisutan kao  i pri testu na prstima.

II stepen: pri opterećenju tj. pri osloncu longitudinalni (uzdužni) svod je spušten, a bez oslonca je naznačen ili ga nema.

III stepen: longitudinalni (uzdužni) svod nije formiran bez oslonca a pri opterećenju tj. osloncu prisutna je deformacija sa konveksitetom medijalne ivice stopala i valgusom peta.

Često se postavljaju pitanja da li svako ravno stopalo treba liječiti i da li se ravna stopala mogu izliječiti?

Postoje različiti stavovi u liječenju ravnih stopala.

Kod prvog stepena fleksibilnih ravnih stopala nije potrebno nikakvo liječenje izuzev sportske aktivnosti.

Kod dugog stepena se preporučuju sportske aktivnosti, hod po neravnom, ortopedski ulošci  i ukoliko postoje tegobe (bolovi u stopalima i potkoljenicama, zamor  pri dužem hodu i redukovana fizička aktivnost)  potrebna je fizikalna terapija.

Kod trećeg stepena se sprovodi  fizikalna terapija i ortopedska korektivna obuća.

Ortopedske cipele i ulošci predstavljaju pasivnu potporu koja ne podstiče razvoj i jačanje muskulature stopala. Nije dokazano da ortopedska obuća ima značajan uticaj na korekciju, ali sprečava pogoršanje deformiteta i može da  otkloni subjektivne tegobe.

Hirurška intervencija se sprovodi u uzrastu od 10 godina kod izraženih strukturnih deformiteta, ukoliko perzistiraju tegobe i pored tretmana, i kada je dijete spriječeno u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Stopalima je priroda namijenila veoma značajnu ulogu a to je:

– oslobađanje viška toplote (zbog čega su djeci stopala često mokra) i

– davanje informacija mozgu o kvalitetu podloge: mekano, tvrdo, mokro, suvo, klizavo, uzbrdo, nizbrdo, pri čemu se angažuje muskulatura cijelog tijela a stopala jačaju svoju strukturu.

Zbog toga se djeci cipele obuvaju kao i odraslima, kada idu van kuće.

Djeci treba obezbijediti različite fizičke aktivnosti da kroz igru mijenjaju pravce kretanja i podižu razlicite terete prilagođene njihovim anatomskim karakteristikama, čime bi bilo omogućeno jačanje muskulature cijelog tijela, dovođenje trupa u srednju liniju i naravno, jačanje muskulature stopala.

 

Dr Milena Adžić, dječji fizijatar

Klinički centar Crne Gore