01. januar – U novoj godini bez plastičnih kesa – Austrija

0
277

U Austriji je, sa početkom nove godine, počela primjena zabrane prodaje jednokratno upotrebljivih plastičnih kesa. Izmjena zakona, koju je parlament usvojio, predviđa prelazni period do kraja 2020, kako bi se omogućilo preduzećima da se riješe plastičnih kesa u svojim skladištima.

Od zabrane su izuzete one kese koje su potpuno biološki razgradive i koje se proizvode od biološkog materijala. Isto tako, od zabrane su izuzete i plastične kese za višestruku upotrebu.

Zbog brojnih izuzetaka, organizacije koje se bave zaštitom životne sredine kritikuju izmjenu zakona, kao mjeru bez efekta.

One ukazuju da godišnje Austrija ima oko 7.000 tona plastičnog smeća zbog plastičnih flaša i kesa i smatraju da bi zakon trebalo da obuhvati i plastičnu ambalažu, koja čini veliki udio plastičnog smeća.