30. januar – Usvojena nova uredba o mreži zdravstvenih ustanova – Srbija

0
377

Spajanje domova zdravlja koji iz ruku lokalnih samouprava prelaze u nadležnost Republike, odnosno AP Vojvodine i opštih bolnica po Srbiji u zdravstvene centre i praktično može da počne, saznaju Novosti u Ministarstvu zdravlja. Spajanje je predviđeno Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz aprila prošle godine, a sada je omogućeno donošenjem nove uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova u javnoj svojini, koja je objavljena u Službenom listu. Sada domovi zdravlja i opšte bolnice imaju istog osnivača, dok su u nadležnosti lokalne samouprave ostale samo apotekarske ustanove.

Izmjenom plana mreže broj zdravstvenih ustanova sa 357 smanjuje se za bar 20.

– Prvi korak poslije donošenja Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova je preuzimanje domova zdravlja i zavoda sa lokalnog nivoa. Sledeći je fuzionisanje ustanova, jer je to tek sad pravno izvodljivo, kada su sve, izuzev apoteka, prešle u nadležnost istog osnivača. To spajanje, gdje god je moguće, povećava mogućnosti za bolju reorganizaciju kadrova, za veću iskorišćenost opreme i prostornih kapaciteta i smanjenje administrativnih službi. Niko neće zbog toga ostati bez posla, jer nas je zabrana zapošljavanja, tokom šest godina trajanja, dovela i do racionalizacije kadrova, posebno u opštim i administrativnim službama. Formiranjem zdravstvenih centara specijalistički, ljekarski i sestrinski kadar će bolje da se rasporedi – objašnjavaju u Ministarstvu zdravlja

Sada će formiranjem zdravstvenog centra ljekar sa sekundarnog nivoa moći da radi u ambulanti na primarnom nivou.

U Ministarstvu očekuju da će se spajanje domova zdravlja i opštih bolnica odvijati brzo, čime će se nadomjestiti eventualni nedostatak kadrova i opreme. U Čačku je fuzionisanje već u toku, a novi zdravstveni centar zvaće se ili Čačak ili Morava.