01. jul – U 2016. godini potrošeno više od 70,5 miliona eura za ljekove

0
312

Potrošnja ljekova u Crnoj Gori u prošloj godini iznosila je 1.078 dnevnih doza na 1.000 stanovnika na dan, odnosno nešto više od 70,5 miliona eura, podaci su iz Izvještaja za 2016. godinu Agencije za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS). U iznos od 70.567.915,83 eura je uračunata ukupna potrošnja svih ljekova, uključujući i ljekove koji nemaju definisanu ATC klasifikaciju, homeopatski, herbalni ljekovi, kao i ljekovi koji nemaju DDD, a njihova ukupna potrošnja iznosi 296.398,86 eura.
Prema podacima Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za ljekove koji su nabavljeni na teret sredstava Fonda u 2016. godini je izdvojeno 49.433 eura, što predstavlja 70,05 odsto od ukupno utrošenih sredstava za ljekove u Crnoj Gori tokom prošle godine.
Najviše je potrošeno medikamenata koji djeluju na kardiovaskularni sistem, dok je najmanja potrošnja ljekova za liječenje bolesti kože i sredstava za zaštitu od insekata. U dijelu odvojenih novčanih sredstava, najviše je potrošeno za antineoplastike i imunomodulatore, oko 13,4 miliona eura, a zatim za ljekove koji djeluju na bolesti digestivnog sistema i metabolizma – oko 9,5 miliona eura.