03. januar – Sve više problema u bosanskohercegovačkom zdravstvu – BiH

0
312

U posljednjih godinu dana Klinički centar Univerziteta u Sarajevu napustilo je više od 20 ljekara. Sve je više problema u bosanskohercegovačkom zdravstvu, često se kvare aparati, blokirani su računi bolnica, vodile se političke debate. Za zdravstvo se izdvajaju milijarde eura, a novca, žale se ustanove, hronično nema. Bolnice ne opterećuju samo liste čekanja, već i dugovanja od 200 miliona eura, a sa druge strane, zavodi zdravstvenog osiguranja duguju njima.
U Sarajevu su bolnice u dugovima, ali su zdravstvo potresali i drugi problemi. Zbog sukoba sa Ljekarskom komorom, KCUS je odbio da uplati članarinu za 600 ljekara.
Reformu zdravstva od Bosne i Hercegovine traži i Evropska unija. U posljednje tri godine zemlju su napustile hiljade zdravstvenih radnika, među kojima blizu 400 ljekara specijalista.