03. jul – Stupio na snagu dopunjeni Zakon – visoke kazne za kršenje mjera NKT

0
93

Stupio je na snagu Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojim su propisane oštre prekršajne novčane kazne za nepridržavanje mjera zaštite od širenja koronavirusa.

Objavljivanjem Zakona u Službenom listu Crne Gore stekli su se uslovi za njegovu primjenu.

Kazne € 2.000 – 20.000 za pravno lice i € 200 – 2.000 za odgovorno lice u pravnom licu, i € 350 – 6.000 za preduzetnika ako:

– Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance

– Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima

– Dozvoli osobi bez zaštitne maske ulazak u trgovine, ugostiteljske, turističke i dr. objekte, kazina, zanatske radnje, gradilišta, sredstva javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organe državne uprave i lok. samouprave itd.

– Ne dezinfikuje objekat ili sredstvo javnog prevoza ili prevoza zaposlenih

Uz kaznu za prekršaj pravnom licu i preduzetniku može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju do šest mjeseci.

Kazne € 500 – 2.000 za odgovorno fizičko lice u državnom organu, organu uprave, lokalne uprave i lokalne samouprave, ako:

– Ne obezbijedi poštovanje pridržavanja distance

– Ne obezbijedi propisanu ličnu zaštitnu opremu – maske i dr. zaposlenima

– Ne obezbijedu dezinfekciju objekta

Kazne € 100 – 2.000 za svako fizičko lice ako:

– Se ne pridržava fizičke distance

– Ne koristi masku i druga propisana zaštitna sredstva

– Uđe bez zaštitne maske u trgovinu, ugostiteljski, turistički ili dr. objekat, kazino, zanatsku radnju, gradilište, sredstvo javnog prevoza i prevoza zaposlenih, organ državne uprave i lok. samouprave itd.