03. mart – Obilježen međunarodni dan brige o sluhu

0
317

Klinički centar Crne Gore, povodom 3. marta, međunarodnog Dana brige o sluhu organizovao je Dan otvorenih vrata. Građani koji su željeli da provjere sluh mogli su to da učine bez uputa uz poziv ambulante za ORL.

Svjetska zdravstvena organizacija od 2007. godine obilježava 3. mart kao međunarodni Dan brige o sluhu, s obzirom da je gubitak sluha globalni problem i da ugrožava stotine miliona ljudi u svijetu. Zanimljivo je da je datum odabran prema brojevima kojima se piše: 3.3, koji mogu da simbolišu i par ušiju.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, osobe s oštećenim sluhom čine više od 10 % svjetske populacije. Ozbiljno oštećenje sluha u svijetu je prisutno kod 32 miliona djece. Otkrivanje poremećaja sluha u ranom djetinjstvu je izuzetno važno zbog budućeg razvoja govora i jezika, petoro djece od 1000 rođeno je gluvo ili s oštećenjem sluha. Kod trećine osoba iznad 65 godine života sluh je oštećen. Ukoliko je već došlo do oštećenja sluha, pravilno postavljena pomagala za sluh poboljšavaju komunikaciju najmanje 90% osoba.