04. avgust – POSJETA AGENCIJI ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

0
469

FOTO 1Ministar zdravlja prof. dr Budimir Šegrt i direktor Fonda za zdravstveno osiguranje, dr Kenan Hrapović, sa saradanicima, u sklopu redovnog obilaska zdravstvenih ustanova, posjetili su Agenciju za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS).

Direktor CALIMS-a dr Milorad Drljević i njegovi saradnici, nakon obilaska i prezentacije, istakli su da, pored brojnih nadležnosti koje su definisane Zakonom o ljekovima i Zakonom o medicinskim sredstvima, CALIMS ima značajnu ulogu u borbi protiv falsifikovanih i substandardnih ljekova i njihovog eventualnog prisustva na našem tržištu. U tom smislu, preduzeto je niz aktivnosti, koje treba da rezultiraju visokom pozicijom CALIMS-a u medjunarodnim okvirima i doprinesu da Crna Gora bude prepoznata po prisustvu kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih ljekova. Saopšteno je da je u toku i proces formiranja laboratorije i nacionalnog tijela za borbu protiv falsifikovanih ljekova, kao i da CALIMS sve svoje poslovne aktivnosti obavlja u skladu sa usvojenim Sistemom kvaliteta i standardima propisanih za ovu oblast.

Ministar Šegrt je ocijenio da je CALIMS primjer dobro organizovane zdravstvene ustanove, koja u kontinuitetu primjenjuje propisane standarde i unapređuje sistem kvaliteta u ovoj oblasti. On je naglasio da, budući da je posljednjih godina evidentan značajan porast potrošnje ljekova u Crnoj Gori, CALIMS treba da svojim kapacitetima i znanjem da da puni doprinos kako bi se smanjili troškovi za ljekove i realizovali ciljevi na nivou cjelokupnog zdravstvenog sistema