05. avgust – MINISTAR ZDRAVLJA DR ŠEGRT ODRŽAO SASTANAK SA RUKOVODIOCIMA JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

0
334

FOTO 2Ministar zdravlja, prof.dr Budimir Šegrt sa saradnicima održao je sastanak sa rukovodiocima svih javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori na temu:“ Strukturne reforme u zdravstvenom sistemu sa Akcionim planom za njihovu realizaciju 2015-2017. godine“.

Uz potpuni odziv rukovodilaca javnih zdravstvenih ustanova i aktivno učešće direktora Fonda za zdravstveno osiguranje dr Kenana Hrapovića, Instituta za javno zdravlje doc. dr Bobana Mugoše i Kliničkog centra prof. dr Ranka Lazovića, kao predstavnika oblasti, koje će biti težište realizacije akcionog plana i strukturnih reformi, date su smjernice za relizaciju definisanih strukturnih reformi.

Ministar Šegrt upoznao je rukovodioce zdravstvenih ustanova sa obavezama, koje su definisane dokumentom, a koje će se realizovati isključivo kroz timski rad. Direktori u zdravstvenim ustanovama kojima rukovode, imaće konkretne zadatke i radiće po instrukcijama i poslovnoj strategiji Ministarstva zdravlja, sprovodeći mjere predviđenje Akcionim planom .

U cilju boljeg funkcinisanja i koordinacije na svim nivoima zdravstvene zaštite, planira se kontinuirana edukacija medicinskog kadra, smanjenje bolničkog posteljnog fonda i smanjenje nepotrebnog upućivanja pacijenata na tercijarni nivo zdravstvene zaštite, a sve u cilju racionalizacije troškova i uštede finansijskih sredstava.