04. mart – U CInMED-u započeta realizacija EU Twinning projekta

0
237

U Crnoj Gori započeo je EU Twinning projekat pod nazivom Podrška Agenciji za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS). Korisnik ovog projekta je Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CInMED), koji je u prethodnom periodu obavljao svoje nadležnosti kao Agencija za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore (CALIMS).

Na konkursu Evropske komisije, na osnovu projektnog prijedloga, Republika Hrvatska odabrana je kao država članica EU zadužena za realizaciju projekta. Nosilac projekta države članice je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske (HALMED), u saradnji sa stručnjacima iz Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Rijeci, dok Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) Republike Hrvatske obavlja ulogu administrativnog tijela za Twinning.

Opšti cilj projekta je pružanje podrške u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti usklađivanja i sprovođenja zakonodavstva u okviru Pregovaračkog poglavlja 1 – sloboda kretanja roba, s posebnim naglaskom na finalizaciju prenošenja pravne tekovine EU i implementaciju primjene evropskih i međunarodnih dobrih praksi u oblasti ljekova i medicinskih sredstava.

Poseban cilj projekta je povećanje kapaciteta CInMED-a u sprovođenju poslova iz njegove nadležnosti i unaprijeđenje zdravstvenog sistema i zaštite pacijenata, uz obezbijeđivanje poštovanja evropskih standarda, smjernica i dobrih praksi. Kroz projekat će biti sprovedene brojne aktivnosti prilagođene potrebama CInMED-a, usmjerene ka izgradnji institucionalnih kapaciteta u svrhu unaprijeđenja strateške i operativne sposobnosti.

Ispred CInMED-a, rukovodilac projekta (BC Project Leader) je dr Milorad Drljević, direktor CInMED-a, dok je savjetnica u projektu mr Željka Bešović, rukovodilac Centra za ljekove.

Sa strane države članice EU, rukovodilac projekta (MS Project Leader) je prof. Siniša Tomić, direktor HALMED-a. Predstavnica HALMED-a, Lina Čačić, u ulozi dugoročne Twinning savjetnice (Resident Twinning Advisor – RTA), zadužena je za koordinaciju i nadgledanje implementacije projekta.

Kroz projektne aktivnosti, crnogorski i hrvatski tim stručnjaka iz različitih oblasti regulative ljekova i medicinskih sredstava intenzivno će sarađivati kako bi se obezbijedio prenos znanja i iskustava, jačanje institucionalnih kapaciteta, kao i proces prenosa i usklađivanja zakonodavstva sa propisima Evropske unije u navedenim oblastima rada. Twinning partneri će pružiti CInMED-u podršku u obavljanju novih nadležnosti, propisanih zakonom o ljekovima, odnosno zakonom o medicinskim sredstvima.

Od 16. – 18. februara 2021. godine, učesnici iz države korisnice projekta i iz partnerskih institucija države članice EU održali su niz onlajn sastanaka vezanih za aktivnosti planirane komponentama projekta, s ciljem identifikacije trenutnih prioriteta CInMED-a, detaljnog planiranja projektnih aktivnosti i razvoja početnog plana rada za prvih sedam mjeseci.

Projekat, kofinansiran od strane EU i Crne Gore, u vrijednosti 400.000,00 EUR, započeo je 29. januara 2021. godine, a period implementacije trajaće 18 mjeseci, odnosno do 28. jula 2022. godine.