05. april – Započeta implementacija Sporazuma o saradnji Ministarstva zdravlja i SZO – Srbija

0
57

Eksperti Svetske zdravstvene organizacije (SZO) i predstavnici Ministarstva zdravlja otpočeli su zajedničke aktivnosti u cilju implementacije saradnje dogovorene i verifikovane Sporazumom koji su potpisali direktor SZO Hans Kluge i ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Dvogodišnji Sporazum o saradnji obuhvata zajedničke aktivnosti u oblasti imunizacije, mentalno zdravlje, antimikrobnu rezistenciju, digitalizaciju u zdravstvu i hronične nezarazne bolesti, uz podrazumijevanu podršku oporavka od efekata izazvanim kovid pandemijom, navedeno je na sajtu Ministarstva.

Tim povodom je u Ministarstvu zdravlja održan prvi sastanak. eKapija