06. april – Peticija za primjenu hlorokina u ranoj fazi – Francuska

0
186

Peticiju kojom se traži jednostavnije prepisivanje lijeka hlorokin potpisalo je više od 200.000 Francuza.

Peticiju  Ne gubimo vrijeme kojom se traži upotreba ovog lijeka čim se pojave prvi simptomi koronavirusa pokrenuo je bivši ministar zdravlja Filip Dust – Blazi a podržali su je i tri vrhunska medicinska stručnjaka –  bivši rukovodioci najvažnijih francuskih institucija u oblasti zdravstva.

Podržavajući metod primjene hidroksihlorokina koji je razvio dr Didije Raul ovi stručnjaci su na tribinu lista Figaro istakli da upotreba ovog lijeka u ranoj fazi bolesti može spriječi njeno pogoršanje i do 90 odsto slučajeva.

Međutim, jedan dio stručne javnosti smatra da bi upotreba ovog lijeka bez rigoroznih naučnih provjera mogla dovesti u opasnost pacijente.

Francuski ministar zdravlja je pozvao na oprez i najavio da će se za nekoliko dana znati prvi rezultati kliničkih istraživanja koja će pokazati da li su hlorokin ali i drugi ljekovi koji obećavaju efikasni ako se uzimaju na početku bolesti.