06. avgust – Zdrav način života – Rusija

0
264

Ruska Vlada je pokrenula projekat Zdrav način života kako bi se povećao broj građana koji se sa odgovornošću odnose prema sopstvenom zdravlju, kao i zdravlju drugih.
U dokumentu koji je objavljen na sajtu Vlade navodi se kako je cilj da se do 2019. godine poveća udio građana koji se pridržavaju zdravog načina života do 45 odsto, a do 2025. godine čak do 60 odsto.
Cilj je da se među građanima razvije navika da se češće bave fiskulturom i sportom, da se smanji korišćenje duvana, kao i da se radi na zakonodavstvu koje se tiče reklamiranja alkoholnih i duvanskih proizvoda, kao i korišćenje neracionalne ishrane.
Kada je riječ o pušačima, prema planu je da se do 2019. godine smanji ukupan broj sa 30,5 na 29,5, odsto, a do 2025. godine do 27 odsto, a sličan plan će se odnositi i za one koji vole da popiju alkoholno piće.
Tim povodom se oglasio i premijer Rusije Dmitrij Medvedev, koji je rekao da je sve češća pojava da građani prestaju da puše, ali da je svejedno neohpodno razvijati naviku o sportu od malih nogu, jer je to najbolji način da se ta navika održi i kada dijete odraste.