07. novombar – KONTINUIRANA EDUKACIJA ZAPOSLENIH U ZAVODU ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ

0
452

Plan kontinuirane medicinske edukacije, koji je donijelo Ministarstvo zdravlja, kroz stručna predavanja, obuhvatio je zaposlene u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć.
Ljekari i medicinske sestre i tehničari iz Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u velikom broju prisustvovali su svim predavanjima iz oblasti urgentne medicine, koja je organizovao Centar za nauku Kliničkog centra Crne Gore, kao jedan od nosilaca i realizatora plana. Pored toga, Zavod za hitnu medicinsku pomoć u kontinuitetu organizuje i sprovodi razne vidove edukacije za svoje zaposlene, a sve u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga iz oblasti ambulantnog i terenskog urgentnog medicinskog zbrinjavanja oboljelih i povrijeđenih na viši nivo. Kurs na temu prehospitalnog zbrinjavanja traume, koji traje četiri godine i čiji je sertifikat međunarodno akreditovan uspješno je završilo 28 doktora medicine. Nakon ovog kursa, zaokružena je edukacija svih ljekara u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u oblasti PHTLS.
Centar za kontinuiranu edukaciju Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, takođe, sprovodi edukaciju zaposlenih i organizuje praktične vježbe doktora, medicinskih sestara i tehničara i vozača. Tokom 2016. godine 70 vozača i 80 medicinskih sestara i tehničara, iz svih crnogorskih gradova završilo edukaciju i treninge iz oblasti kardiopulmonalne reanimacije (KPR), upotrebe automatskog spoljašnjeg defibrilatora (ASD), održavanje prohodnosti disajnog puta, postavljanje pacijenta u bočni koma položaj, kao i oblasti krvarenja, metode zaustavljanje krvarenja, terapijski pristup pacijentu sa krvarenjem. Svi medicinski tehičari su imali obuku, koja je obuhvatala teorijski dio, video prezentaciju navedenih oblasti obuke i treninge na fantom lutkama.
Stručno usavršavanje zaposlenih u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, koje se sprovodi pod okriljem Evropske unije, sredstvima iz IPA projekta 2011, u završnoj je fazi. Do sada su profesori iz Evropske unije edukovali 70 vozača i 252 medicinska tehničara/sestara, po planu i programu koji je predviđen projektom. U naredna dva mjeseca biće edukovani i svi doktori medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć, nakon čega slijedi trening medicinskih timova.
Uspješno je završena i edukacija iz oblasti zbrinjavanja povrijeđenih u masovnim nesrećama. Izrađen je akcioni plan postupaka zdravstevnih radnika u zbrinjavanju povrijeđenih u masovnim nesrećama sa stručnjacima iz Evropske Unije.