09. novembar – ODRŽANA SJEDNICA KOMISIJE ZA DROGE

0
311

U Ministarstvu zdravlja održana je treća po redu sjednica Komisije za droge, u punom sastavu. Na sjednici, u skladu sa tačkama dnevnog reda, razmatrane su teme koje se odnose na zdravstevnu zaštitu zavisnika i na mogućnosti njihove rehabilitacije. Analizirano je aktuelno stanje zdravstvene zaštite zavisnika u okviru kapaciteta psihijatrijskih službi, na bolničkom i na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Razmatrane su aktuelne mogućnosti i dostupnost rehabilitacionog tretmana zavisnika.
Sjednice Komisije za droge se održavaju kvartalno, u skladu sa usvojenim Poslovnikom o radu, a Komisija je formirana od strane Ministarstva zdravlja u cilju praćenja stanja u oblasti bolesti zavisnosti .