08. april – OBJAVLJEN POZIV ZA PETNAESTI EFORT KONGRES U LONDONU

0
367

Kongres posvećen ortopediji i traumatologiji održaće se u Londonu od 4 – 6. juna 2014. godine.  Organizatori kongresa su Evropska federacija nacionalnih udruženja ortopeda i traumatologa (EFORT) i Britanska ortopedska asocijacija (BAO).

Evropska federacija nacionalnih udruženja ortopeda i traumatologa (EFORT) je krovna organizacija koja povezuje nacionalna ortopedska društva u Evropi. EFORT je osnovan 1991. godine  u italijanskoj opštini  Marentino. Danas ova federacija ima 45 nacionalnih društava iz 42 zemlje članice.

EFORT je neprofitna organizacija koja za cilj ima promociju razmjene naučnih znanja i iskustava u prevenciji i liječenju bolesti i povreda koštano-zglobnog sistema.  U tu svrhu EFORT organizuje kongrese, seminare, kurseve i forume širom Evrope.  Takođe, inicira i podržava osnovna i klinička istraživanja.

Moto ovogodišnjeg  naučnog skupa na kome će biti oko 8 000 učesnika je „Bezbjednost pacijenta.“ Na ukupno 200 naučnih sesija, međunarodni eksperti će predstaviti najnovije trendove u oblasti ortopedije i traumatologije – od osnovnih istraživanja do novih trendova u prevenciji, terapiji ili rehabilitaciji. Najvažnija naučna istraživanja biće predstavljena u oko dvije hiljade sažetaka.