9. april – IZDAT PRIRUČNIK ZA LIJEČENJE HEPATITISA C

0
444

Svjetska zdravstvena organizacija je izdala svoj prvi priručnik za liječenje hepatitisa C, hronične infekcije od koje se procjenjuje da je zaraženo od 130 do 150 miliona ljudi širom planete, i koja za rezultat ima od 350 000 do 500 000 smrtnih slučajeva godišnje.

Objavljivanje „Priručnika Svjetske zdravstvene organizacije za skrining, njegu i liječenje osoba zaraženih hepatitisom C,“ podstaknuto je sve većom dostupnošću efikasnih i bezbjednih ljekova za liječenje ove infekcije i nadom da će se u narednih nekoliko godina pojaviti još novih, djelotvornih ljekova.

„Preporuke za liječenje hepatitisa C date u priručniku SZO-a zasnivaju se na temeljnoj pretrazi najboljih i najnovijih naučnih dokaza,“ kaže dr Stefan Viktor, vođa globalnog program Svjetske zdravstvene organizacije za borbu protiv hepatitisa. „Ovaj novi priručnik ima za cilj da pomogne zemljama širom planete u liječenju hepatitisa i na taj način dovede do smanjenja smrtnih slučajeva od raka jetre i ciroze,“ dodao je on.

Svjetska zdravstvena organizacija će raditi na uvođenju priručnika u nacionalne programe liječenja svih zemalja. Takođe će pružiti pomoć prilikom korišćenja novih tretmana liječenja i baziraće se na pronalaženju načina da ih učini dostupnim svima. SZO će vršiti procjenu kvaliteta laboratorijskih testova i generičkih oblika ljekova za hepatitis.

„Tretman za liječenje hepatitisa C je trenutno nedostupan za većinu pacijenata kojima je potreban. Pred nama je veliki izazov da neophodne ljekove učinimo dostupnim tim pacijentima,“ kazao je dr Piter Bejer,  viši savjetnik Odjeljenja esencijalnih ljekova i zdravstvenih proizvoda pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji.