08. novembar – Njemačka priznala “treći pol”

0
255

Federalni Ustavni sud Njemačke je donio odluku da opcija izjašnjavanja kao pripadnika “trećeg pola” mora da bude uključena u zvaničnim dokumentima.
U odluci suda navodi se da kreiranje novog pojma omogućava da se u izvodima iz knjige rođenih ta mogućnost nađe do kraja sljedeće godine. Odluka je donijeta pošto je jedna osoba, kod koje je analizom utvrđeno da nije ni muškarac ni žena, pokrenula postupak za dobijanja statusa “međupola“.
Prva prijava je odbijena jer po njemačkom zakonu dijete mora da bude upisano kao muško ili žensko ili da to polje ostane nepopunjeno.
Sud u Karlsrueu je naveo da su aktuelne regulative suprotne njemačkom Ustavu, koji zabranjuje diskriminaciju.