09. jun – Dani zdravstvenih karijera – Hrvatska

0
214

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Centra za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu, održani su Dani zdravstvenih karijera u Hrvatskoj. Republika Hrvatska suočava se sa odlivom stručnjaka radi odlazaka u penziju, ali i radi veće mobilnosti u Evropskoj uniji. Ministarstvo zdravlja u saradnji sa drugim ministarstvima, obrazovnim i stručnim institucijama veliku pažnju posvećuje upravo planiranju i zadržavanju zdravstvenih radnika razvijanjem pozitivnih mjera kroz nacionalnu strategiju kojom bi se postigli bolji uslovi rada, motivisanosti doktora medicine za rad i ostanak, razvijanja boljih uslova radne sredine, unaprijeđivanje usluga liječenja, cjeloživotnog učenja, razvijanja beneficija i odobravanje specijalizacija u depriviranim područjima i sl. Centar za planiranje zanimanja u biomedicini i zdravstvu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zagrebu aktivno utiče na zapošljavanje doktora medicine odmah nakon diplomiranja, ali i drugih zdravstvenih radnika u Republici Hrvatskoj i pomaže mladim ljekarima u izboru buduće specijalizacije u hrvatskim zdravstvenim ustanovama. Zdravstvene ustanove pozvane su da se pridruže događaju kako bi ostvarile konstruktivan dijalog sa svim dionicima.