09. jun – Sistem kontrole kvaliteta unaprijediće zdravstvene usluge

0
53

Razvijanje i uvođenje operativnog sistema za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata nema alternativu. Sistem kontrole kvaliteta unaprijediće zdravstvene ishode, donijeti ekonomske benefite, ali i doprinijeti većem stepenu odgovornosti i promociji transparentnosti u radu čitavog zdravstvenog sistema kao jedinog puta izgradnje povjerenja građana u zdravstvo i institucije sistema. Neophodno je da se sa retorike pređe na djela poručio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić na sastanku sa ekspertskim timom Svjetske zdravstvene organizacije, koji je održan u Ministarstvu zdravlja.

– Ulažući u integrisano pružanje kvalitetnih, blagovremenih, jednako dostupnih zdravstvenih usluga, utemeljenih na najnovijim naučnim dokazima i znanjima, gradimo inkluzivno društvo i stvaramo pretpostavke za ubrzani ekonomski oporavak u post COVID periodu. U predstojećem periodu planirano je rekalibriranje institucionalnog aranžmana i formiranje specijalnog tima za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite u okviru Ministarstva zdravlja – najavio je ministar Šćekić predstavljajući strateške prioritete u radu svog resora.

Pozdravljajući posvećenost Ministarstva zdravlja u ostvarivanju univerzalne zdravstvene zaštite, šefica SZO kancelarije u Crnoj Gori dr Mina Brajović istakla je da će uspjeh u unapređenju kvaliteta zdravstvenih usluga biti mjera uspjeha transformacije zdravstvenog sistema.

– Zdravstvena zaštita suboptimalnog kvaliteta najviše pogadja najranjivije u društvu, doprinosi nejednakostima i predstavlja prepreku održivom razvoju – dodala je dr Brajović.

Na sastanku je učestvovao i dr Joao Rodrigez Berda, šef SZO kancelarije za unapredjenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbjednosti pacijenata, koja je smještena u Atini, koji je istakao da efikasan i snažan odgovor na epidemiju hroničnih oboljenja u Crnoj Gori iziskuje insistiranje na kvalitetu svih usluga uključujući promociju, prevenciju, liječenje i palijaciju. On je ukazao na važnu spregu između kvalitetne zdravstvene usluge i dinamiziranja održivog oporavka turizma u Crnoj Gori.

Specijalni savjetnik SZO Direktora za Evropu, dr Pavlos Teodorakis ukazao je da uporedna iskustva potvrđuju da je kroz ulaganje u sistem kontrole kvaliteta moguće smanjiti gubitke u zdravstvenom sistemu u vrijednosti od 20% zdravstvenog budžeta.

Dr Dorjan Marušić, SZO ekspert i bivši ministar zdravlja Slovenije podijelio je relevantno iskustvo Slovenije u pogledu modela sprovođenja akreditacije zdravstvenih ustanova u kontekstu EU integracija.

Sastanku je prisustvovala i dr Sladjana Ćorić, generalna direktorka Direktorata za zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu zdravlja. Ona se osvrnula na potrebu podizanja nivoa kvaliteta i osiguranja kontinuiteta zdravstvene zaštite za rješavanje vrlo učestalog i ozbiljnog problema hipertenzije u Crnoj Gori, ističući važnost sagledavanja ovog problema i u populaciji žena u menopauzi.