09. mart – Zaštiti zdravstvene radnike

0
212

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Šućko Baković, snažno je osudio napade na zdravstvene radnike u Crnoj Gori i pozvao nadležne da preduzmu sve mjere kako bi se oštrije sankcionisali počinioci i time spriječili slični događaji.
Iz institucije Ombudsmana su kazali da su napadi na pripadnike jedne od najodgovorijih i najzahtjevnijih profesija u svakom društvu i vremenu, krajnje neprihvatljivi i da su zabrinuti zbog sve češćih situacija u kojima se ugrožavaju fizički i psihički integritet ljekara i ostalog medicinskog osoblja na radnom mjestu.