09. novembar – Prof. Miodrag Radunović stupio na dužnost dekana Medicinskog fakulteta

0
271

Novi dekan Medincinskog fakulteta je zvanično prof. dr Miodrag Radunović, budući da je Upravni odbor Univerziteta Crne Gore (UCG) dao saglasnost na predlog Vijeća ovog fakulteta, na sjednici održanoj 5. novembra.

Prof. Radunović je redovni profesor i dosadašnji vršilac dužnosti dekana Medicinskog fakulteta, a do 2014. godine je bio i ministar zdravlja u Vladi Crne Gore. Radunović je na mjestu dekana naslijedio prof. dr Gorana Nikolića kome je funkcija prestala 21. septembra, zbog ispunjenja uslova za prestanak radnog odnosa na Univerzitetu Crne Gore po sili zakona.

Upravni odbor Univerziteta je zatim, na predlog Nikolića, na mjesto v.d. dekana imenovao prof. Radunovića, a na sjednici održanoj 17. i 18. septembra donijeta je i odluka o raspisivanju konkursa za izbor novog dekana za mandatni period 2018-2021, godine.