30. novembar – Održan kurs INTENSIVE DONOR MANAGEMENT

0
315

U cilju unapređenja kadaveričnog donorstva (uzimanje organa sa moždano mrtve osobe) koji je definisan Zakonom, a samim tim i transplantacionog programa u Crnoj Gori, u Klničkom centru Crne Gore (KCCG) održan jednodnevni kurs pod nazivom INTENSIVE DONOR MANAGEMENT. Kurs je organizovao Centar za nauku KCCG uz podršku farmaceutske kompanije InMed d.o.o. Podgorica a namijenjen je anesteziolozima-intenzivistima i neurolozima. Skup je otvorila internista-nefrolog prof. dr Marina Ratković, medicinski direktor KCCG, s predavanjem o razvoju transplantacionog programa u Crnoj Gori, te uspjesima i budućim aktivnostima, ističući da se uz transplantacije sa živog donora mora obezbjeđivati i razvijati kadaverično donorstvo. Pored prof. dr Ratković predavanja su održali anesteziolozi-intenzivisti iz Kliničko bolničkog centra iz Rijeke, iz najuspješnije donorske kuće u Hrvatskoj, prof. dr Željko Župan, glavni bolnički transplantacioni koordinator i načelnik Centra za kardioanesteziju i intenzivnu njegu i dr Mladen Ivanovski, član bolničkog transplantacionog koordinacionog tima. Prof. dr Župan i dr Ivanovski su u uvodnom predavanju govorili o presudnim faktorima za uspješno funkcionisanje bolničkog donorskog sistema. Govorili su takođe o pravovremenom prepoznavanju potencijalnog donora organa i o daljim postupcima i aktivnostima, zatim, o postupcima za dokazivanje moždane smrti, održavanju potencijalnog donora, odnosno, algoritmu postupaka. Nezaobilazna tema je bila i komunikacija sa porodicom, odnosno, šta utiče na ishod njihove odluke. Crnogorskim Zakonom o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja definisano je da su svi građani Crne Gore potencijalni donori organa u slučaju moždane smrti, ukoliko za života nijesu potpisali izjavu da se protive tom postupku. Međutim, Zakon predviđa i da se organi umrlog, koji je po automatizmu donor, mogu uzeti isključivo uz saglasnost porodice.