1. oktobar – REALIZOVAN PETI SASTANAK

0
378

Sastanak Nadzornog komiteta IPA projekta „Implement­acija Evropskog sistema transfuzije krvi u Crnoj Gori” po peti put je održan u Podgorici. Prezentaciji redovnog izvještaja o statusu implementacije Projekta prisustvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, Regionalne kancelarije SZO-a za Evropu i Kancelarije SZO-a u Crnoj Gori, Delegacije evropske unije u Crnoj Gori, Zavoda za transfuziju krvi i Crvenog krsta. Ministar v zdravlja prof. dr Miodrag Radunović bio je predsjedavajući.

Zadovoljni dinamikom aktivnosti iz komponenti pro­jekta, članovi Nadzornog komiteta prisustvovali su i predstav­ljanju strateškog Plana razvoja kadrovskih resursa u oblasti trans­. fuzijske medicine u Crnoj Gori za period do 2022. godine, po prvi put urađenog strateškog okvira za potrebe dugoročnog razvoja kadrovskih resursa u nacionalnom sistemu transfuzije krvi. Ovom prilikom su prezentovani rezultati istraživanja javnog mnjenja o dobrovoljnom davalaštvu krvi u Crnoj Gori, kao i okvir Komunikacione strategije o dobrovoljnom davalaštvu krvi koja ima za cilj promovisanje kulture dobrovoljnog davalaštva krvi u našoj zemlji. Pored ostalog, ocijenjeno je da se aktivnosti na planu izgradnje i opremanja nove zgrade Zavoda za transfuziju krvi realizuju shodno planu. – Preporučeno je dinamiziranje aktivnosti na promociji dobrovoljnog davalaštva, kao i na planu unapređenja sistema kvaliteta u transfuziji i obuke osoblja zaposle­nog u sistemu transfuzije krvi, kako bi se sve planirane projektne aktivnosti uspješno realizovale do kraja aprila 2014. godine, za kada je planiran završetak projekta – kaže se u izvještaju sa ovog skupa.