10. decembar – POJAČATI NAPORE ZA SPREČAVANJE NASILJA

0
340

Ovogodišnji „Globalni izveštaj o prevenciji nasilja“ otkriva da je  475 000 ljudi ubijeno u 2012. godini i da je ubistvo treći vodeći uzrok smrti muškaraca uzrasta od 15-44 godine u svijetu. U izvještaju se ističe potreba za većim brojem akcija u cilju sprečavanja nasilja. Uprkos indikacijama da je stopa ubistava između 2000. i 2012. godine smanjena za 16%, nasilje je i dalje široko rasprostranjeno.

Nasilje nad ženama i djecom je posebno rasprostranjeno. Svako četvrto dijete je fizički zlostavljao, jedna od pet djevojaka je seksualno zlostavljana, a jedna od tri žene je žrtva fizičkog i/ili seksualnog nasilja u partnerskom odnosu u određenom periodu svog života.

Podaci do kojih su zajedničkim snagama došli Svjetska zdravstvena organizacija, Program Ujedinjenih nacija za razvoj i kancelarija Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal pokazuju da:

– Samo jedna trećina od 133 ispitane države sprovode inicijative za sprečavanje nasilja kao što su programi za sprečavanje maltretiranja, posjeta medicinskih sestara porodicama koje su u  riziku i pružanje podrške onima koji brinu o starijim osobama.

– Nešto više od polovine zemalja u potpunosti je sprovelo niz od 12 zakona za sprečavanje nasilja, iako ga je 80% zemalja usvojilo.

– Samo polovina zemalja imaju servise za zaštitu žrtava nasilja.

Posljedice koje nasilje ostavlja na fizičko, psihičko, seksualno i reproduktivno zdravlje često traju čitav život. Nasilje, takođe, doprinosi razvoju smrtonosnih bolesti kao što su kancer, srčana oboljenja i HIV/AIDS, jer su žrtve pod povećanim rizikom od usvajanja ponašanja kao što su pušenje, alkohol, zloupotreba droga i seks bez zaštite.