10. februar – MINISTAR NUMANOVIĆ RAZGOVARAO SA DIREKTOROM AGENCIJE ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA DR MILORADOM DRLJEVIĆEM

0
349

1Rukovodilac Ministarstva zdravlja dr Suad Numanović posjetio je Agenciju za ljekove i medicinska sredstva (CALIMS) i sastao se sa direktorom te institucije dr Miloradom Drljevićem i saradnicima.

Kako je na sastanku istakao dr Drljević,  pored brojnih nadležnosti koje su definisane Zakonom o lijekovima i Zakonom o medicinskim sredstvima, CALIMS ima značajnu ulogu i u borbi protiv falsifikovanih i substandardnih lijekova i njihovog eventualnog prisustva na tržištu. U tom smislu preduzeto je nekoliko aktivnosti koje bi trebalo da rezultiraju veoma visokom pozicijom CALIMS-a u međunarodnim okvirima i da doprinesu da teritorija Crne Gore bude prepoznata po prisustvu kvalitetnih, bezbjednih i efikasnih lijekova.

Dr Drljević je upoznao ministra Numanovića i sa time da je u toku proces formiranja laboratorije i nacionalnog tijela za borbu protiv falsifikovanih lijekova i sive ekonomije u toj oblasti. U taj proces, kako je kazao, uključeni su Uprava carina, Uprava policije, Uprava za inspekcijske poslove, Veterinarska uprava, Zavod za zaštitu intelektualne svojine i CALIMS. On je podsjetio da CALIMS sve svoje poslovne aktivnosti obavlja u skladu sa usvojenim Sistemom kvaliteta i standardima koje propisuje taj sistem, kao i da sa svojim stručnim i naučnim potencijalom predstavlja i nastavnu bazu Farmaceutskog i Medicinskog fakulteta.

Direktor CALIMS istakao je da je regionalna saradnja u oblasti lijekova i medicinskih sredstava institucionalizovana kroz potpisivanje protokala o saradnji između pet zemalja (Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Crne Gore), a da se Sekreatarijat za regionalnu saradnju nalazi u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva, u Crnoj Gori, što predstavlja potvrdu liderske pozicije crnogorske agencije u ovoj oblasti. Takođe, napomenuo je da je Agencija pokrenula projekat informatičkog povezivanja sa informacionim sistemom Fonda za zdravstveno osiguranje i svim zdravstvenim ustanovama, kojim će se omogućiti jedinstvena baza i detaljan uvid u potrošnju lijekova i medicinskih sredstava na nivou crnogorskog zdravstvenog sistema.

Ministar Numanović je naglasio da je CALIMS primjer dobro organizovane zdravstvene ustanove, koja u kontinuitetu primjenjuje propisane standarde i unaprjeđuje sistem kvaliteta u ovoj oblasti. On je istakao da odgovornim radom i svojom misijom CALIMS obezbjeđuje građanima kvalitetne i sigurne lijekove i na taj način doprinosi boljem zdravlju populacije, kao i smanjenju zloupotrebe lijekova. Zajedničkim djelovanjem, kako je istakao Numanović, Ministarstvo zdravlja i CALIMS nastaviće da rade na standardizaciji usluga u ovoj oblasti.