11. novembar – DOM ZDRAVLJA EDUKUJE MLADE O ŠTETNOSTI PUŠENJA

0
360

Savjetovalište za mlade Doma zdravlja Podgorica organi-zovalo je predavanje o štetnosti duvana namijenjeno učenicima podgoričke Gimnazije „Slobodan Škerović”. Ovaj vid edukacije upriličen je povodom Nacionalnoga dana kontrole pušenja, a propraćen je i aktivnostima dijeljenja flajera, brošura i drugog promotivnog materijala učenicima i profesorima škole. Svi zainteresovani građani info materijale mogli su naći u zdravst­venim objektima Doma zdravlja Podgorica.