Crnogorska hronika

11. septembar- JAVNA USTANOVA ZA SMJEŠTAJ, REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI PODGORICA OBILJEŽILA JE ŠEST GODINA POSTOJANJA I RADA USTANOVE.

/Objavio