13. septembar – DIREKTORKA DIREKTORATA ZA UNAPREĐENJE I KONTROLU KVALITETA DR SANJA SIMOVIĆ UČESTVOVALA NA PRVOJ ECPD REGIONALNOJ KONFERENCIJI O FARMAKOEKONOMSKIM ASPEKTIMA U ZDRAVSTVENIM SISTEMIMA JUGOISTOČNE EVROPE NA BRIONIMA

0
480

Generalna direktorka Direktorata za unapređenje i kontrolu kvaliteta Ministarstva zdravlja, dr Sanja Simović, učestvovala je na prvoj ECPD regionalnoj konferenciji o farmakoekonomskim aspektima u zdravstvenim sistemima Jugoistočne Evrope, koja je održana na Brionima, 12. i 13. septembra. Skup je, na inicijativu ministarstava zdravlja Crne Gore Federacije Bosne i Hercegovine, organizovao Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, u okviru ECPD Međunarodnog programa prenošenja sistema znanja.

Dr Simović je istakla značaj ulaganja u dalji razvoj zdravstvenog sistema Crne Gore u cilju jačanja kapaciteta i postizanja sveobuhvatnog menadžmenta kvaliteta. Ona je naglasila da samo sistem koji je sposoban sam sebe da posmatra, evaluira i unapređuje je održiv sistem zdravstva.