12. decembar – Izmijenjen pravilnik o izdavanju ljekova – RS

0
294

Rapten K, analgin, brufen, rapten duo i hloramfenikol samo su neki od ljekova na kojima je naznačeno da se izdaju uz ljekarski recept, a ipak su se mogli kupiti bez recepta u apotekama. Kontrole će biti rigoroznije, a zdravstvena inspekcija ima cilj da u potpunosti iskorijeni pojavu nepravilnog propisivanja i izdavanja ljekova. Zbog toga su i poslali dopis domovima zdravlja u RS, Komori doktora medicine, Farmaceutskoj komori, kao i Komori doktora stomatologije da je došlo do izmjena Pravilnika o uslovima propisivanja i izdavanja lijeka.
– Ovim pravilnikom definisani su uslovi propisivanja i izdavanja ljekova na recept. Dio pravilnika se odnosi na obaveze doktora, a dio na obaveze magistara farmacije. Ljekove u čijem uputstvu je navedeno da se izdaju na ljekarski recept može izdati samo magistar farmacije u apoteci, na osnovu recepta doktora medicine ili doktora stomatologije. Inspektori provjeravaju, između ostalog, i da li se poštuje režim izdavanja ljekova na recept – kažu u Inspektoratu RS i navode da će u svakom slučaju kada utvrde da recept nije odgovarajući izricati novčanu kaznu doktoru koji ga je propisao, odnosno magistru farmacije koji je lijek izdao.