12.JUL – ORGANIZOVAN SEMINAR – PREVENCIJA I SUZBIJANJE UPOTREBE DROGA TOKOM LJETNJE TURISTIČKE SEZONE

0
246

Ministarstvo zdravlja je bilo domaćin regionalnog seminara na temu Prevencija i suzbijanje upotrebe droga tokom ljetnje turističke sezone (smanjenje ponude i smanjenje potražnje), koji je organizovan u saradnji sa Evropskom komisijom.
Cilj seminara je bio razmjena iskustava država regiona i članica Evropske unije na temu nadzora nad upotrebom droga i novih psihoaktivnih supstanci tokom ljetnje turističke sezone.
Svoja iskustva na ovu temu predstavile su delegacije Republike Srbije, Albanije, Makedonije, Turske, Crne Gore i Federacije Bosne i Hercegovine. Predavači su bili eksperti iz država članica Evropske unije: Belgije, Italije,Hrvatske i Slovenije.
Domaći učesnici bili su predstavnici zdravstvenog sistema, službi za psihijatriju i hitnu medicinsku pomoć, Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije, Ministarstva pravde, Uprave carina, kao i predstavnici civilnog sektora.
Predavači su razmatrali teme o izazovima i načinima organizacije i saradnje između različitih instistucija, kao i između javnog i civilnog sektora u državama Evropske unije, a koje imaju za cilj nadzor i smanjenje konzumiranja droga tokom masovnih manifestacija koje ljeti okupljaju veliki broj mladih ljudi. Iznijet je i podatak da je tokom posljednje decenije došlo do naglog porasta broja novih droga koje su se pojavile na globalnom ilegalnom tržištu. Samo u 2015 godini, 98 novih psihoaktivnh supstanci je po prvi put detektovano kroz sistem ranog upozorenja na nove psihoaktivne supstance, dosegnuvši tako broj od 560 novih supstanci koje su pod nadzorom od strane EU Agencije za droge.
Regionalni seminar je ekspertski i tehnički podržala Evropska Komisija, Direktorat za susjedstvo i pregovore o proširenju TAIEX – jedinica za pravdu i unutrašnje poslove.