21. jul – OBILAZAK PORODILIŠTA KLINIČKOG CENTRA

0
302

Medical LogoPotpredsjednica Vlade Azra Jasavić i ministar zdravlja dr Budimir Šegrt bili su u radnoj posjeti porodilištu KBC Podgorica. Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa postignutim nivoom napretka i definisanja mjera za dodatno unapređenje uslova u ovoj oblasti. Na osnovu Izvještaja Unicefa o procjeni bezbjednosti i kvaliteta bolničke njege majki i novorođenčadi u Crnoj Gori, uočena su unapređenja i ostvareni napreci.
Jasavić i Šegrt su tokom posjete istakli da kvalitet njege majki i novorođenčadi mora biti na većem nivou.
Zadatak Vlade je da pomogne da se obezbijedi savremena oprema, zamijeni postojeća i stvori uslove za edukaciju osoblja.
– Kao potpredsjednica Vlade i majka koja je tri puta bila porodilja u Kliničkom centru, osjećam obavezu da se pozabavim ovom temom. Želim da dio svojih aktivnosti posvetim zdravlju i dobrobiti stanovništva, jer su zdravstvena prava značajan korpus ljudskih prava i sloboda, koja zaslužuju dodatnu pažnju Vlade – istakla je Jasavić.
Ona je predstavila jasan plan aktivnosti koji slijedi poslije ovog sastanka i pokretanja ove teme. Sljedeći korak je radni sastanak sa rukovodiocima svih porodilišta u Crnoj Gori, Međunarodnim organizacijama iz sistema UN u Crnoj Gori i NVO sektorom koji se bave ovom temom. Jasavić će lično predvoditi organizaciju donatorske večere, čiji je cilj prikupljanje sredstava koja će biti iskorištena za podizanje nivoa kvaliteta bolničke njege porodilja i novorođenčadi.
– Da bi bili zadovoljni pacijenti moraju biti zadovoljni i zaposleni u zdravstvenom sistemu. To je drugi dio naših obaveza koji potpada pod redovne aktivnosti u Vladi i optimista sam – poručila je Jasavić.
Jasavić i Šegrt su saglasni da je evidentan napredak u odnosu na 2011. godinu u segmentu njege majki i novorođenčadi, ali smatraju da postojeće stanje može biti unaprijeđeno.