12. jul – Uklanjaju s krovova opasna zračenja – Srbija

0
240

Novi Sad raspisao je tender o uklanjanju radioaktivnih gromobrana sa zgrada, kao odgovorna lokalna samouprava koja staranje o zaštiti životne sredine, bezbjednost i zdravlje stanovništva stavlja u prioritete svog djelovanja. To potvrđuju u resornoj gradskoj upravi i naglašavaju da su započete aktivnosti na demontaži uređaja, izvora jonizujućeg zračenja, jer oni oštećeni a neuklonjeni mogu predstavljati rizik po zdravlje Novosađana, isto kao i neadekvatno postupanje sa njima.
– Prema Studiji rasporeda radioaktivnih gromobrana u gradu Novom Sadu, koju je uradio Departman za fiziku PMF, a u okviru programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za 2018. godinu, evidentirano je 36 radioaktivnih gromobrana. S obzirom na to da uklanjanje radioaktivnih gromobrana predstavlja preventivnu i sanacionu mjeru zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, u okviru programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu, planirano je uklanjanje radioaktivnih gromobrana. Gradska uprava za zaštitu životne sredine pokrenula je postupak javne nabavke za ovaj posao na teritoriji grada Novog Sada – kažu u Gradskoj upravi za zaštitu životne sredine.