12. jul – Uskoro ljekovi na recept i u privatnim apotekama

0
206

Vlada je usvojila Odluku o dopuni Odluke o mreži zdravstvenih ustanova kojom se građanima omogućava da uz recept ljekove dobiju i kod apoteka čiji je osnivač drugo pravno i/ili fizičko lice, sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor. Odluka je donešena u cilju veće dostupnosti ljekova i kontinuiranog snadbijevanja građana i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač država.
– Donošenjem ove Odluke, po modelu javno-privatnog partnerstva, davalac usluga koji obezbjeđuje ostvarivanje prava na ljekove koji se propisuju na recept može da bude i apoteka čiji je osnivač drugo pravno i/ili fizičko lice, sa kojom Fond za zdravstveno osiguranje zaključi ugovor, čime će se obezbijediti stabilnije snabdijevanje ljekovima i izbjeći dugotrajne procedure nabavki ljekova i potencijalne mogućnosti njihove nestašice – stoji u saopštenju Vlade.
Recept koji je propisan od izabranog doktora moći da se realizuje, osim u 53 apoteke Montefarma i u više od 250 privatnih apoteka, koje imaju mogućnost da zaključe ugovor sa Fondom.