09. jul – Domu zdravlja Kotor u kontinuitetu radi na osavremenjavanju i modernizaciji

0
304

Dr Igor Kumburović, direktor Doma zdravlja Kotor kazao je da je Kotor grad tranzitnog turizma, posebno nautičkog, koji u jednom danu primi i po nekoliko hiljada turista te da je DZ Kotor tehnološki, kadrovski i prostorno adekvatno osposoljen i pripremljen za turističku sezonu. I ovog ljeta radiće turistička ambulanta, kako bi svi kojima je neophodna pomoć dobili blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i medicinsku njegu na primarnom nivou. Turistička ambulanta će raditi u dvije smjene, od sedam do 21h, a po potrebi će se i produžiti radno vrijeme.
Projekat elektronskog zakazivanja specijalističkih pregleda u DZ Kotor se sprovodi prema preporukama Ministarstva zdravlja od kojeg i zdravstveni sistem i građani očekuju značajne benefite. Prema njegovim riječima, crnogorski zdravstveni sistem teži stalnom unaprjeđivanju i osavremenjavanju, sa krajnjim ciljem dostupnije i kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima.
On je istakao da DZ Kotor u kontinuitetu radi na osavremenjavanju prostora, modernizaciji medicinske opreme i stručnom usavršavanju medicinskog kadra.
– Završili smo rekonstrukciju centralnog grijanja u zdravstvenoj stanici Radanovići, adaptaciju i rekonstrukciju toaleta za osobe sa invaliditetom i toaleta za pacijente, a izgradili smo i centralnu arhivu DZ – naglasio je dr Kumburović.
DZ Kotor brojnim aktivnostima radi na promociji zdravih stilova života i prevenciji bolesti, a u narednom periodu planirana je rekonstrukcija prostorija Službe izabranih doktora za djecu, organizovanje Škole roditeljstva, stvaranje mogućnosti zakazivanja pregleda putem vajbera i na broj call centra, kao i modernizaciju sajta DZ-a i otvaranje stranice na društvenoj mreži facebook, kako bi građani u svakom trenutnku imali najnovije informacije iz ove ustanove.