13. mart – JEDNODNEVNI SKUP O UPRAVLJANJU FINANSIRANJEM U ZDRAVSTVU

0
330

Pomoćnik ministra zdravlja prim. dr Mensud Grbović i šefica Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije Mina Brajović otvorili su 13. marta jednodnevni skup na temu „Upravl­janje inansiranjem u zdravstvu kao podrška reorganizaciji pružanja usluga baziranoj na zdravstvenim centrima”. Skup je održan u Konferencijskoj sali hotela „Apart Premier” u Podgorici.

– Cilj ovog skupa, koji organizuje SZO Regionalna kancelarija za Evropu, preko svojih kancelarija u Crnoj Gori i Barseloni, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Crne Gore, jeste predstavljanje mogućnosti i izazova u procesu reforme zdravstva, kao i pružanje preporuka u definisanju toka implementacije ‘Strategije za optimi-zaciju sekundarnog i tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite’ baziranih na relevantnim komparativnim iskustvima (Katalonija, Baskija, Slovenija, Andora…) – navodi se u Obavještenju Ministar­stva o ovom skupu.

Kao dio podrške koju Svjetska zdravstvena organizacija pruža Crnoj Gori, ove aktivnosti se realizuju od 2010. godine, preko Kancelarije u Crnoj Gori i Kancelarije u Barseloni za jačanje zdravstvenog sistema. – U skladu sa potpisanim Dvo­godišnjim sporazumom o saradnji za 2012-2013. godinu između Crne Gore i Svjetske zdravstvene organizacije, realizuju se aktivnosti fokusirane na politiku finansiranja u zdravstvu kao važne pretpostavke obezbjeđivanja univerzalne zdravstvene zaštite, a naročito na ublažavanje negativnih efekata finansijske krize u sektoru zdravstva i obezbjeđivanje finansijskih aranžmana usklađenih sa prioritetima zdravstvene zaštite i javnog zdravlja

– navodi se u Obavještenju za medije.